6Aika


6Aika – älykäs kaupunki kehittyy avoimen yhteistyön tuloksena - kehittyvä älykäs kaupunki vahvistaa osaamista, tehostaa liiketoimintaa ja tuottaa työpaikkoja.

6Aika on kuuden suurimman kaupungin yhteinen kaupunkikehittämisen strategia. Vantaa, Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu vastaavat strategialla kaupunkikehityksen haasteisiin. Kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia väestöstä. Samoin merkittävä osa liiketoiminnasta ja yrityksistä on sijoittunut kaupunkialueille.

6Aika Vantaalla tuo yhteen yritykset, oppilaitokset ja muut toimijat. Vantaan hankkeiden kärkinä ovat innovatiivisuus, avoimuus ja vahva yhdessä tekemisen tahto. 6Aika tarkoittaa Vantaalla uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä. Toimintaamme leimaa rohkeus, yhdessä tekemisen tahto ja tiedon hyödyntäminen. Kehitämme joustavia toimintatapoja ja ratkaisuja, joiden turvin vastaamme tehokkaasti myös tulevaisuuden haasteisiin.

Vantaalla kehitetään elinvoimaa ja luodaan työpaikkoja. Digitalisaation mahdollisuudet halutaan hyödyntää tehokkaasti ja ratkoa kaupunkien nykyajan haasteita esimerkiksi kiertotalouden avulla. Vantaan kaupungin toimintaperiaate on läpinäkyvyys. Siksi kaupunki kehittää toimintatapojaan ja välineitään osallistaviksi ja avoimiksi. Nopeasti kasvavalle ja elinvoimaiselle Vantaalle on tärkeätä varmistaa alueella toimivien kilpailukyvyn vahvistaminen. 6Aika-hankkeet tuovat tähän ajantasaista osaamista ja tukevat kaupungin strategiaa. Kansainvälisyys kuuluu myös 6Aika-toimintaan.

Tule mukaan!

6Aika toteutuu hankkeilla. Yhteiskehittämisen hankkeisiin ovat tervetulleet rakennerahasto-ohjelmassa ilmoitetut tahot ja hanke toteutetaan vähintään kahden 6Aika-kaupungin alueella toimivan tahon kesken. Eri elinkaarivaiheissa olevat yritykset pienistä suuriin, aloittavat ja perinteikkäät, tki-laitokset, kaupunkilaiset – ota yhteyttä ja keskustellaan ideastasi!

Tutustu myös 6aika.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Ajankohtaista


Twitter