Toukokuun toimintaympäristötiedot

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden 2020 toukokuun lopussa 235 540. Viiden ensimmäisen kuukauden aikana Vantaa on kasvanut lähes 1 800 asukkaalla, joka oli 400 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019. Ero johtuu pitkälti kuntien välisen nettomuuton vähenemisestä.

Uusia asuntoja oli valmistunut toukokuun loppuun mennessä huomattavasti vähemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa, mutta rakennuslupia on myönnetty selvästi enemmän.

Vantaan työttömyysaste on kohonnut nopeasti: maaliskuun 11,7 prosentista toukokuun 19,2 prosenttiin. Työttömyysastetta on kasvattanut etenkin lomautettujen lisääntynyt määrä. Vuoden alussa lomautettujen määrä kaikista työttömistä oli 5 prosenttia, kun se toukokuussa oli 47 prosenttia. Lisäksi nuorisotyöttömyys on kasvanut erityisen paljon. Ensimmäistä kertaa yli 10 vuoteen Vantaalla on enemmän nuorisotyöttömiä kuin pitkäaikaistyöttömiä.

Lisää tietoa on koottu Tilastoja Vantaalta -diasarjaan, jota päivitetään kuukausittain.

Kannattaa myös katsoa Excel-taulukkoa, jossa on koko alkuvuoden tiedot kuukausittain.

-

Lataa taulukko pidemmällä aikasarjalla Excel-muodossa.

Ajankohtaista


Twitter