Marraskuun toimintaympäristötiedot

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden 2020 marraskuun lopussa 237 200. Vantaa on kasvanut kuluvan vuoden aikana 3 400 asukkaalla, joka oli 1 650 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019. Ero johtuu pitkälti kuntien välisen nettomuuton vähenemisestä, mutta myös luonnollinen väestönkasvu on ollut jonkin verran hitaampaa verrattuna vuoteen 2019.

Uusien asuntojen aloituksia oli marraskuun loppuun mennessä hieman yli 3 000, joka oli 900 enemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa. Rakennuslupia oli myönnetty peräti 2 100 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Vantaan työttömyysaste aleni vauhdilla toukokuun 19,2 prosentista elokuun 14,7 prosenttiin. Sen jälkeen vauhti kuitenkin tasaantui ja marraskuun lopussa työttömyysaste oli 13,9. Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista työttömyysaste oli Vantaalla korkein. Pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut kasvuaan ja vuoden 2020 marraskuussa heitä oli 3 700.

Lisää tietoa on koottu Tilastoja Vantaalta -diasarjaan, jota päivitetään kuukausittain.

Kannattaa myös katsoa Excel-taulukkoa, jossa on koko alkuvuoden tiedot kuukausittain.

Toimintaympäristötiedot taulukko-muodossa. Samoja tietoja löytyy myös tekstistä ja exceltaulukosta, johon on linkki tekstissä.

Lataa pidemmällä aikasarjalla oleva Toimintaympäristötaulukko Excel-muodossa.