Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Lapsia leikkipuistossa. Kuvasta linkki väestörakenne 2019/2020 ja väestönmuutokset 2019 Excel-taulukoihin.

Vantaan väestö 2019/2020

Vantaalla oli 233 775 asukasta vuoden 2019 lopussa. Väestö kasvoi vuoden 2019 aikana peräti 5 609 asukkaalla (2,5 %). Kasvu johtuu lisääntyneestä kotimaan muuttovoitosta.

Vantaan hyvinvointikatsaus 2019

Vantaan hyvinvointikatsaus 2019

Hyvinvointikatsaus on tietopaketti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Linkki julkaisuun Asuntojen hinnat ja vuokrat Vantaalla 2018 ja 2019

Asuntojen hinnat ja vuokrat Vantaalla

Hinnat ja vuokrat ovat jatkaneet tasaista nousuaan. Hintatasojen alueellinen eriytyminen näkyy selvemmin kerrostaloasunnoissa.

Linkki tilastokatsaukseen Aikuisväestön koettu hyvinvointi Vantaalla: Havaintoja Finsote-tutkimuksesta

Aikuisväestön koettu hyvinvointi Vantaalla

Julkaisussa käsitellään teemoja: koettu terveys, psyykkinen kuormittuneisuus, työkyky sekä yksinäisyys ja osallisuus.

Linkki julkaisuun How different are we.

How different are we?

Survey results on identities, values and attitudes among the Finnish majority population and the largest ethno-linguistic minorities.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista


Twitter