Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Kuvituskuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Joka kuukausi päivittyviltä Toimintaympäristötiedot sivuilta saa tuoreet väestö-, rakentamis- ja työttömyystiedot. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Tilastoja Vantaalta -diasarjassa on väestö-, rakentamis-, työttömyys- ja työllisyystietoja Vantaalta sekä vertailutietoa muihin kaupunkeihin.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Vantaan kasvu Suomen suurinta

Vantaalla oli 237 231 asukasta vuoden 2020 lopussa. Väestö kasvoi 3456 asukkaalla, joka oli enemmän kuin missään toisessa kunnassa. Vantaan osuus koko Suomen kasvusta oli 41 prosenttia.

Vantaan asukasbarometri 2020

Kyselytutkimuksella selvitettiin nyt toista kertaa vantaalaisten asukkaiden tyytyväisyyttä asumiseen, asuinalueisiin, palveluiden saavutettavuuteen sekä liikkumiseen.

Kaksi naista ja kaksi miestä toimistolla.

Maahanmuuttajien elinolot

Tutkimuksessa on tarkasteltu Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa asuvien ulkomaalaistaustaisten työllistymistä, tulotasoa ja asumisen olosuhteita.

Työttömyysaste Vantaalla 31.12.2019

Työttömät Vantaalla 2010−2019

Katsauksessa käsitellään työttömyyden kehitystä Vantaan suuralueilla ja kaupunginosissa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan alhaisin työttömyysaste oli Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla.

Lisätietoja

Ajankohtaista