Opiskelu ja koulutus Vantaalla

Suomen kielen opettelu

Voit opiskella suomen kieltä Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla monissa eri paikoissa. Osa kursseista on ilmaisia ja osasta pitää maksaa kurssimaksu.

Suomen kielen opettelu ja opiskelu aikuisena

Perusopetus

Jos sinulla on kouluikäisiä lapsia, voit ottaa yhteyttä koulujen koordinaattoreihin, jotka auttavat sinua sopivan koulun löytämisessä. Sivistystoimen aluekoordinaattorit toimivat yhdyshenkilöinä vanhempien ja koulun välillä ja etsivät vanhempien kansa ehdessä lapselle sopivan koulun ja ryhmän perheen muuttaessa ulkomailta Vantaalle.

Tarvittaessa lapsi aloittaa koulun maahanmuuttajien omalla valmistavalla luokalla ja siirtyy sieltä myöhemmin yleisopetukseen. Lapsi voi saada kielellistä ja muuta tukea tavallisessa luokassa.

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Peruskoulu oppivelvollisuusiän ylittäneille

17-24-vuotiaille maahanmuuttajille tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien perusopetus antaa tilaisuuden opiskella suomea ja saada samalla suomalaisen perusopetuksen päättötodistuksen.

17-28-vuotiaille vantaalaisille nuorille suunnattu mEnOliPPu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa puutteelliset peruskouluopinnot loppuun. Nuoret saavat mahdollisuuden tutustua erilaisiin ammatteihin ja eri koulutusvaihtoehtoihin. mEnOliPPu on suunnattu

Peruskoulun jälkeen

Samalle viivalle: Opas koulutuksesta ja työelämästä monikulttuurisille koulutus- ja uravalintaansa tekeville yläkouluikäisille nuorille.

Kymppiluokat ja valmentavaa opetus

Maahanmuuttajille on tarjolla valmentavaa opetusta, mikäli esimerkiksi kielitaito ei riitä peruskoulun jälkeiseen lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. Valmentavassa koulutuksessa opiskelija saa valmiudet jatkaa opintojaan ja oppii tuntemaan suomalaista opiskelukulttuuria.

Ammatilliseen valmentava koulutus
Lukioon valmentava koulutus
Koulutushaku

Lukio- ja ammatillinen koulutus

Maahanmuuttajataustaiset vantaalaiset nuoret voivat hakea samoihin lukio- ja ammatillisiin opintoihin kuin kaikki muutkin. Lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan yhteishaussa.