Kasvatuksen ja oppimisen toimialan julkaisut

Alla olevaan listaukseen on listattu erilaisia toimialan julkaisuja jaoteltuna palveluiden mukaan.

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelma 2019 (Opetuslautakunta 13.5.2019)
Sisältää yleisen osion lisäksi: varhaiskasvatus perhepäivähoidossa, toiminta avoimessa päiväkodissa, kerhotoiminta, toiminta asukaspuistossa)

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelma 2019 (Opetuslautakunta 10.6.2019)

Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2011-2016

Kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma vuosille 2011-2016

Kasvatuksen ja koulutuksen tulevaisuudennäkymiä

Hankkeet, raportit ja selvitykset

Koko toimialaa koskevat suunnitelmat

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) -opetuskäytön suunnitelma

Kouluterveys

Kouluterveysraportti 2013 Peruskoulut ja lukiot

Kouluterveysraportti 2013 Ammatilliset oppilaitokset

Kouluterveysraportti 2013 Pääkaupunkiseutu

Kouluterveysraportti 2010 Peruskoulu ja lukio

Kouluterveysraportti 2008 Ammatilliset oppilaitokset

Kouluterveysraportti 2008 Peruskoulu ja lukio

Kouluterveysraportti 2006

Kouluterveysraportti 2004

Varhaiskasvatus (päivähoito ja esikoulu)

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2011, yhteenvetoraportti

Päivähoidon asiakaskysely 2011, Vantaan tulokset

Perusopetus

Perusopetuksen toimenpideohjelman seuranta ja kyselyn tulokset 2014

Kysely huoltajille ja oppilaille Tammikuu 2013

Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes-, ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2013

Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Ensiluokkalaisten oppimisvalmiudet syksyllä 2010

Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes-, ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoine keväällä 2013

Nuoriso- ja aikuiskoulutus

Oppimaan oppiminen Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa keväällä 2012

Sukupuolivaikutusten arviointi 2. asteen oppilaitoksissa

Koulutustakuun sukupuolivaikutusten arviointi

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus

Vantaan lukioiden ja ammattiopisto Varian arviointiraportti 2013

Opetuksen palvelukyselyt

Pääkaupunkiseudun lukio-opetuksen (2 vk) palvelukykykyselyn Vantaa raportti 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opetuksen (2 vk) palvelukykykyselyn raportti 2016

Pääkaupunkiseudun perusopetuksen (2 lk) palvelukykykyselyn raportti 2015

Pääkaupunkiseudun perusopetuksen (2 lk) palvelukykykyselyn Vantaa raportti 2015

Pääkaupunkiseudun perusopetuksen (8 lk) palvelukykyselyn raportti 2014

Pääkaupunkiseudun perusopetuksen (8 lk) palvelukykykyselyn Vantaa raportti 2014

Pääkaupunkiseudun lukio-opetuksen (2 vk) palvelukykykyselyn raportti 2013

Pääkaupunkiseudun lukio-opetuksen (2 vk) palvelukykykyselyn Vantaa raportti 2013

Muut

Koulutus & työvoima Helsingin seutu 2020 (Seppo Montén 2010)

9-luokkalaisten mielenterveys Tampereella ja Vantaalla: perusraportti

Sisäilmaoirekysely 2018-2019

Oppilastilastot

Peruskoulun oppilaat 2018

Peruskoulun oppilaat 2017

Peruskoulun oppilaat 2016

Peruskoulun oppilaat 2015

Peruskoulun oppilaat 2014

Peruskoulun oppilaat 2013

Peruskoulun oppilaat 2012

Peruskoulun oppilaat 2011

Peruskoulun oppilaat 2010

Peruskoulun oppilastilasto 2009

Peruskoulun oppilastilasto 2008

Peruskoulun oppilastilasto 2007

Lukioiden opiskelijamäärä 2015

Lukioiden opiskelijamäärä 2014

Lukioiden opiskelijamäärä 2013

Lukioiden opiskelijamäärä 2012

Lukioiden opiskelijamäärä 2011

Lukioiden opiskelijamäärä 2010

Lukioiden opiskelijamäärä 2009

Lukioiden opiskelijamäärä 2008

Lukioiden opiskelijamäärä 2007

Oppilastilasto 2006

Oppilastilasto 2005

Oppilastilasto 2004

Oppilastilasto 2003

Oppilastilasto 2002

Oppilasmäärän muutos 2010/2011

Oppilasmäärän muutos 2009/2010

Oppilasmäärän muutos 2008/2009

Oppilasmäärän muutos 2007/2008

Oppilasmäärän muutos 2006/2007

Alakoulujen opetusryhmien keskikoko luokka-asteittain 2007-2012

Alakoulujen opetusryhmien keskikoko luokka-asteittain 2006-2011

Alakoulun vapaaehtoisen A-kielen opiskelijat 2011 -2012

Yläkoulun valinnaisen A-kielen opiskelijat 2011-2012

Erityisoppilaita Vantaalla 2000-2011

Tilastoja Excel-tiedostoina

Peruskoulun oppilasmäärät 2011-2014

Peruskoulun oppilasmäärät 2006-2010

Peruskoulun oppilasmäärät 2002-2005

Lukion opiskelijamäärät 2011-2014

Lukion opiskelijamäärät 2007-2010

Lukion opiskelijamäärät 2002-2004

Oppilasmäärän muutos 2011/2012

Oppilasmäärän muutos 2010/2011

Oppilasmäärän muutos 2009/2010

Oppilasmäärän muutos 2008/2009

Oppilasmäärän muutos 2007/2008

Oppilasmäärän muutos 2006/2007