Kouluterveyskysely

Lapsia ulkona välitunnilla

Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallista seurantatietoa 10–20 -vuotiaiden hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta ja palveluista. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti parittomien vuosien keväällä ja sen toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kyselyyn vastaavat:

  • Perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkien oppilaat
  • Perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkalaisten vanhemmat
  • Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat
  • Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
  • Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat

Kouluterveyskysely tietojen hyödyntäminen Vantaalla

Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti kaupunkitasoisessa hyvinvointitiedolla johtamisessa (hyvinvointiraportointi, hyvinvointiohjelmatyö, ikäkausittaiset ja alueelliset koordinaatioryhmät, ym.) sekä koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Yhteenveto Vantaan Kouluterveyskyselyn tuloksista (2019)

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset tulokset ja mm. opasvideoita tulosten hyödyntämiseen löytyy THL:n sähköiseltä raportointialustalta.

Yhteenveto Vantaan Kouluterveyskyselyn tuloksista (2017)
Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisen toimintamalli Vantaalla (2017)