Kouluterveyskysely

Lapsia koulunpihalla

Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallista seurantatietoa 10–20 -vuotiaiden hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta ja palveluista ja se toteutetaan valtakunnallisesti parittomien vuosien keväällä ja sen toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kouluterveyskyselyn tulokset ja niiden hyödyntäminen

Kyselyyn vastaavat peruskoulun 4. ja 5. sekä 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat, lukioiden 1. ja 2. luokkien opiskelijat ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Tietoja hyödynnetään Vantaalla kaupunkitasoisessa hyvinvointitiedolla johtamisessa (hyvinvointiraportointi, hyvinvointiohjelmatyö, ikäkausittaiset ja alueelliset koordinaatioryhmät, ym.) ja koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Vantaan Kouluterveyskyselytulokset Power BI -raporttina

Yhteenveto Vantaan Kouluterveyskyselyn tuloksista (2021)

TIedosta toimintaan - Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntäminen (Vantaan kaupungin toimintamalli 2021)

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset, alueelliset ja kuntakohtaiset tulokset sekä muun muassa opasvideoita tulosten hyödyntämiseen löytyy THL:n sähköiseltä raportointialustalta.

Vantaan Kouluterveyskyselyn tuloksista 2021 Korona-ajan vaikutukset näkyvät erityisesti tyttöjen hyvinvoinnin heikentymisenä

Yhteenveto Vantaan Kouluterveyskyselyn tuloksista (2019)