Hyvinvointityö

Lapsia puron varressa kaarnalaivaa uittamassa

Vantaa edistää kaikenikäisten ja -taustaisten kaupunkilaisten hyvinvointia monin tavoin, mm. panostamalla palveluiden monikanavaisuuteen. Hyvinvointityötä tehdään aktiivisessa yhteistyössä seurakuntien, järjestöjen ja muiden kumppanien kanssa.

Kaaviokuva Vantaan hyvinvointityöstä. Kaupunkistrategia ja hyvinvointiryhmä ovat hyvinvointityön avaimia. Työhon kuuluvat esimerkiksi hyvinvointiraportointi, hyvinvointiohjelmatyö, toimialojen oma ja yhteinen hyvinvointityö sekä yhteinen työ kuntalaisten ja kumppaneiden kanssa. Työn avulla parannetaan vantaalaisten hyvinvointia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateema

Vantaan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmä on ylisektorinen asukkaiden hyvinvointia edistävä työryhmä, jonka tehtävänä on tukea toimialojen omaa ja yhteistä työtä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman johtoryhmän puheenjohtajuus on kiertävä.

Kaudella 2020 – 2022 puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö ja sihteerinä erityisasiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta. Heidän lisäkseen johtoryhmän jäseninä ovat 1–3 palvelualuejohtajaa toimialaa kohden.

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan hyvinvointiohjelman 9.4.2018. Hyvinvointiohjelma on kaupunkitasoinen, kaikkien toimintaa ohjaava strategiatason ohjelma. Se tukee valtuustokauden strategian. Hyvinvointiohjelman painopistealue on "Edistämme asukkaiden hyvinvoinnin toteutusta". Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiateeman painopisteet vuosille 2020-2022 ovat:

  • Vantaalaisten elintavat paranevat ja Vantaalaisten hyvinvointi lisääntyy.
  • Alueiden väliset erot pienenevät ja asukkaiden väliset hyvinvointierot pienenevät.
  • Arkiympäristön turvallisuus.

Suomen monikulttuurisena kuntana strategiateema tekee tiivistä yhteistyötä kansainvälisyys strategiateeman kanssa, joka vastaa monikulttuurisuus suunnitelmasta.

Hyvinvointitieto

Vantaalla on pitkät perinteet hyvinvointiraportoinnissa. Kuntalaisten hyvinvointia kuvaavia hyvinvointikertomuksia tai -katsauksia on tehty vuosittain vuodesta 2002 lähtien. Hyvinvointiraportti tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Hyvinvointikertomukseen kootaan tietoa asukkaista ja heidän hyvinvoinnista sekä niissä tapahtuneista muutoksista.

Vantaalla tehdään kerran valtuustokaudessa laaja hyvinvointikertomus ja välivuosina suppeampi hyvinvointikatsaus. Hyvinvointikatsaukset ja raportit löydät tältä sivustolta.

Terve kunta -verkosto

Vantaan kaupunki on Terve kunta -verkoston jäsen. Verkoston tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Tavoitteen toteuttamiseksi verkosto kehittää ja arvioi verkostokuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita, johtamista ja toimintamuotoja. Se myös tuottaa ja välittää kokemuksellista tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksista, keinoista ja työtavoista kuntien ja seutukuntien välillä ja valtakunnallisesti. Terve kunta -verkoston toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).