Tunnista, ennaltaehkäise, ohjaa ja tue moniammatillisesti osatyökykyisiä, TEOT-hanke

Hankkeessa kehitetään työkyvyn tuen palveluita ja työmenetelmiä sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa. Hankkeen tavoitteena on edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia sekä vahvistaa asiakkaiden omatoimisuutta tuomalla tietoa työkyvyn palveluista helpommin löydettäväksi ja saavutettavaksi. Hankkeessa kartoitetaan osatyökykyisen asiakkaan tilannetta, työ- ja toimintakykyä, työllistymismahdollisuuksia sekä edistetään työelämään siirtymistä. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoinen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

 • Täysi-ikäiselle vantaalaiselle, joka on työtön työnhakija tai työvoiman ulkopuolella.
 • Henkilö, jolla on heikentynyt työ- ja/tai toimintakyky sairauden, vamman tai sosiaalisten syiden vuoksi.
 • Työttömyyden syitä ei ole välttämättä tunnistettu ja muut palvelut eivät ole tuoneet ratkaisua työllistymisen haasteisiin.
 • Henkilö, joka haluaisi tilanteeseensa muutosta.

Mitä palvelussa tehdään?

 • Kartoitetaan tämänhetkinen työ- ja toimintakyvyn tilanne.
 • Tuetaan työllistymiseen, koulutukseen, kuntoutukseen tai tarvittaessa eläkkeelle hakeutumisessa.
 • Tehdään monialaista yhteystyötä ja palveluohjausta yksilöllisen tarpeen mukaan.
 • Sovitaan asiakastapaamiset joustavasti ja tarvittaessa jalkautuen asiakkaan verkostoihin.
 • Tehdään tiivistä yhteistyötä KELA:n asiantuntijan kanssa, joka on osa tiimiä.
 • Tarvittaessa tehdään yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
 • Teot- hankkeesta yhteistyötahot saa konsultointia osatyökykyisyyteen liittyvissä asioissa.

Miten palveluun pääsee?

Sosiaali- ja terveydenhuollon tai työllisyyspalveluiden ammattilainen tekee arvion asiakkaan kanssa hänen kokonaistilanteestaan. Lisäksi ammattilainen arvioi asiakkaan osatyökykyä ja työllistymisen mahdollisuuksia. Asiakkaan suostumuksella ammattilainen tekee sovitusti lähetteen palveluun joko Apotin tai sähköpostin kautta.

Asiakaspilotit käynnistyvät syksyn 2021 aikana ja alkuun asiakkaita otetaan mukaan rajallinen määrä sekä sovituilta yhteistyötahoilta.