Kouluverkkosuunnittelu

Tälle sivustolle päivitetään tietoa ajankohtaisista kouluverkkoon liittyvistä muutossuunnitelmista.

Suunnitteilla muutoksia perusopetuksen vuosiluokkien sijoittamiseksi Itä-Vantaalla

Vantaan kaupunki suunnittelee muutoksia perusopetuksen vuosiluokkien sijoituksiin Itä-Vantaalla Rajakylän ja Länsimäen kouluissa. Muutosten tavoitteena on varmistaa uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttaminen kaikille vuosiluokille.

Tiedotus- ja kuulemistilaisuuden 20.9. esitysmateriaali

Tiedote 7.9. vantaa.fi-sivuilla

Tiedotustilaisuuden 3.10. esitysmateriaali

Korson kouluverkkoon esitetään muutoksia

Vantaan kaupungin tarveselvitys Korson suuralueen kouluverkoksi vuodesta 2021 eteenpäin on valmistunut. Tarveselvityksen pohjalta opetuslautakunnalle esitetään lokakuussa, että Korson koulusta luovuttaisiin vuoteen 2021 mennessä kiinteistön huonokuntoisuuden vuoksi ja palveluverkon parantamiseksi. Korson koulua korvaavia, uusia tiloja rakennettaisiin Leppäkorven koulun yhteyteen.

Samalla nykyistä Leppäkorven koulukiinteistöä korjattaisiin ja koulu muuttuisi 1.-9. luokkien yhtenäiskouluksi. Jokivarren koulun Nikinmäen opetuspisteen laajennussuunnitelmaa siirrettäisiin myöhemmäksi. Näillä toimilla suuralueen oppilaspaikat riittävät 2020-luvun loppupuolelle. Muiden alueen koulujen toimintaan ei suunnitella merkittäviä muutoksia.

Miten tarveselvitys on tehty?

Tarveselvityksen pohjana on uusimman väestöennusteen perusteella tehty oppilasennuste. Kouluverkkotarkastelulle on ollut tarvetta myös siksi, että alueen yläkoulut ovat sijoittuneet epätarkoituksenmukaisesti. Kouluverkon muutosten myötä suuralueen keskimääräiset koulumatkat lyhenisivät merkittävästi yläkouluikäisillä.

Miten muutos vaikuttaisi oppilaiden koulupolkuun?

Suunnitelman mukaan vuodesta 2021 alkaen junaradan itäpuolella asuvat lapset kävisivät koulua pääsääntöisesti Leppäkorven, Mikkolan ja Jokivarren kouluissa sekä Nikinmäen opetuspisteessä. Junaradan länsipuolella asuvat oppilaat kävisivät puolestaan pääsääntöisesti Vierumäen koulua tai sen Kulomäen opetuspistettä sekä Ruusuvuoren koulua.

Suunnitelma etenemisaikataulusta:

  • Alueen koulujen huoltajille järjestetään Korson suuralueen kouluverkkoon liittyen tiedotus- ja kuulemistilaisuus 11.9.2017 klo 18. Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy täältä.
  • Koulujen oppilaskunnille, vanhempainyhdistyksille ja henkilökunnalle annetaan kouluverkosta lausuntomahdollisuus 11.- 27.9.2017.
  • Opetuslautakunta päättää 2.10.2017 tarveselvityksen esittämisestä kaupunginhallitukselle. Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen alkaa hankesuunnittelu ja määrärahat kohdennetaan investointiohjelmaan.
  • Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen valmistellaan Korson alueen kouluverkkoesitys opetuslautakunnalle päätettäväksi 6.11.2017 opetuslautakunnan kokoukseen.

Lisätietoa:

Asian käsittelyä kaupungin toimielimissä voi seurata verkossa: paatokset.vantaa.fi.

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo ilkka.kalo@vantaa.fi p. 040 7071 115

Sivistystoimen talous- ja hallintojohtaja Eila Tanninen eila.tanninen@vantaa.fi p. 040 5892 731

Asiaan liittyviä näkemyksiä voi myös lähettää osoitteeseen korson.kouluverkko@vantaa.fi

Aiheesta julkaistut tiedotteet vantaa.fi:ssä

Korson kouluverkkoon esitetään muutoksia

Huoltajat esittivät ehdotuksia ja saivat lisätietoja Korson kouluverkosta

Ajankohtaista