MATTI

MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä

Vantaalla rakennetaan paljon, siksi hankkeiden yhteensovittaminen ja tehokas läpivienti on tärkeää. Kuvassa uutta Kivistöä.

Vantaan maankäytön koko elinkaaren tiedot kaavoituksesta ja suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon saakka muodostavat digitaalisesti hallittavan kokonaisuuden, joka perustuu paikkatietoon. MAankäytön Toimintamalli ja TIetojärjestelmä MATTI sisältää maankäytön suunnittelun ja kuntateknisen infran elinkaaren hallinnan sekä kartta- ja paikkatiedon tuotannon ja hallinnan.

Vuonna 2015 aloitettu MATTI-hanke saatiin päätökseensä elokuussa 2020. MATTI-järjestelmäkokonaisuus on nyt täysimääräisesti Vantaan kaupunkiympäristön toimialan asiantuntijoiiden käytössä ja sen kautta pyörivät kymmenet toimialan eri prosessit. MATTI on ainutlaatuisen laaja alamme digitaalinen kokonaisratkaisu - ainakin Suomessa ellei jopa koko maailmassa.

Hanke sisälsi toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan sekä kartta- ja paikkatiedon tuotannon ja hallinnan ratkaisun kaikille edellä kuvatuille toiminnoille. Lisäksi hankkeeseen kuului hankeyhteistyön ratkaisu sidosryhmien kanssa.

MATI:n avulla tiedon saatavuus paranee, vuorovaikutus ja avoimuus lisääntyvät sekä hakemusten käsittely nopeutuu. Manuaalinen työ vähenee, kun tiedot kirjataan vain yhteen kertaan ja paikkaan, josta ne ovat muiden prosessien hyödynnettävissä. MATTI tuottaa näin entistä laadukkaampaa ja tehokkaampaa viranomaistoimintaa.

MATTI-järjestelmän kumppanina on toimittajaryhmittymä, johon kuuluvat Esri Finland Oy:n (kokonaisvastuullinen toimija) lisäksi M-Files Oy (toiminnanohjaus) sekä alihankkijoina Civilpoint Oy (infran suunnitteluohjelmisto) ja Nebula Oy (käyttöpalvelut).