Circular Construction in Regenerative Cities (CIRCuIT)

Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja suljettuun materiaalikiertoon rakennetussa kaupunkiympäristössä. Siinä tarkastellaan kokonaisuudessaan rakentamisen arvoketjua: kaupunkisuunnittelijat, kiinteistöjen omistajat ja kehittäjät, arkkitehdit, rakennusyritykset ja purkajat.

Hankeorganisaatio on kansainvälinen, ja sen koordinaattorina toimii Kööpenhaminan kaupunki. Hankkeessa on kaiken kaikkiaan 30 osapuolta, muun muassa Kööpenhaminan kaupunki, Hampurin kaupunki sekä Lontoosta London Waste and Recycling Board.

Kussakin kaupungissa toteutetaan demonstraatioita purkutoiminnassa, purettujen rakennusosien ja materiaalien käytössä, rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa käyttöiän pidentämiseksi ja purettavissa olevien rakennusten suunnittelussa. Tärkeänä osana on muutoksen edistäminen kohti rakentamisen kiertotaloutta purkamalla esteitä, keräämällä ja levittämällä tietoa sekä tarjoamalla digitaalisia alustoja materiaalien kiertoon. Tavoitteena on lisätä neljän kaupungin regeneratiivista kapasiteettia ja vähentää neitseellisten raaka-aineiden vuosittaista kulutusta 20 % uusissa rakennetuissa ympäristöissä ja saada kustannussäästöjä 15 %.

Vantaan kaupunki on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen ja tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Hanke tukee erinomaisesti kaupungin tavoitteita. Hanke toteuttaa myös Vantaan resurssiviisauden ja kiertotalouden tiekarttoja. Toimialalla hankkeen toteuttamiseen tarvitaan useamman tulosalueen panosta.

Hankkeessa Suomesta mukana:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (kansallinen koordinaattori),
  • Vantaan kaupunki,
  • Tampereen teknillinen yliopisto TAU,
  • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy ja
  • Umacon Oy.

Hankkeen kesto: 1.6.2019-31.5.2023

Hankkeen budjetti: 10,6 miljoonaa euroa