Post Corona Proptech (PoCoProp)

Havainnekuva: Post Corona Proptech -superkampus
Havainnekuva Tikkurilan aseman luo valmistuvasta superkampuksesta.

Korona on muuttanut maailmaa pysyvästi. Työnteon, asumisen ja opiskelun rajat murtuvat. Yksilö valitsee juuri hänelle sopivan tavan toimia monipaikkaisesti ja hybridisti: etänä, fyysisesti läsnä tai molemmin tavoin, terveysturvallisesti. Rakennuksille ja tiloille sekä niiden rakentamiselle ja käytölle asetetaan kokonaan uusia vaatimuksia.

Post Corona Proptech -hankkeen tarkoituksena on synnyttää ja käynnistää innovatiivinen kehittämisprosessi, jolla parannetaan Vantaan kiinteistöalan yritysten ja Vantaan kaupungin kykyä reagoida koronan aiheuttamaan kulttuurimurrokseen ja toimintatapojen muutokseen kiinteistöalalla. Lisäksi muutokseen vastataan kiinteistöjen suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa kehittämällä.

Tikkurilan aseman välittömään läheisyyteen valmistuu uuden ajan Superkampus vuoteen 2025 mennessä. Tämä kampus tulee olemaan kehittämisprosessin konkreettinen pilotointikohde ja kehittämisalusta, jonka Vantaan kaupunki tarjoaa klusteriyrityksille.

Superkampus on

  • ammattiosaamiseen valmentavien oppilaitosten, yritysten ja palveluntarjoajien yhteistoimintaympäristö,
  • opetuspalveluja tarjoavien julkisten ja yksityisten opetusyksiköiden osaamisia yhdistävä yhteistoiminta-alusta ja
  • yhteisesti jaettu tila- ja palvelualusta.

Kampus pyrkii vastaamaan myös työvoiman kohtaanto-ongelmaan ja toimimaan ”ratkaisutorina” yhdistäen opiskelijat, työntekijät ja työnantajat sekä työvoimapalvelut. Tavoitteena on löytää vähäpäästöisempiä ratkaisuja rakennuksien elinkaaren eri vaiheisiin sekä hyödyntää uusia innovaatioita julkisen rakentamisen hankintakriteereissä.

Yhteisellä hankkeella tavoitellaan edelläkävijyyttä vähäpäästöisempien rakennusteollisuuden ratkaisujen kehittämisessä globaaleille markkinoille.

Hankkeessa mukana: Vantaan kaupunki, kiinteistöklusterin yritykset sekä klusterin muut toimijat

Kesto: 1.4.2021–30.6.2022

Budjetti: 187 16 euroa

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (UKKE-rahoitus).