Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit etusivun kuva

Vantaan kaupungissa tehdään kehittämisprojekteja, jotka toteuttavat valtuustokauden strategiaa, strategiaan sisältyviä ohjelmia sekä toimialojen erityistehtäviä. Kaupunki voi osallistua myös muiden toimijoiden koordinoimiin projektiin erilaisin roolein ja rahoitusosuuksin.