Kilpailutussuunnitelmat

Tällä sivulla julkaistaan Vantaan kaupungin tarjouskilpailujen kilpailutussuunnitelmat ja ne ovat viitteellisiä: hankinnan kohteisiin ja kilpailutusajankohtiin saattaa tulla tarkennuksia ja muutoksia. Viralliset ennakko- ja hankintailmoitukset tarjouskilpailuista ovat nähtävillä valtakunnallisella HILMA-ilmoituskanavalla osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja tarjouspalvelut.fi portaalissa.

Kilpailutussuunnitelmissa tulevat hankinnat on lueteltu vuodenaikajärjestyksessä. Kilpailutussuunnitelmissa ilmoitetaan lähinnä säännöllisin väliajoin toistuvat hankinnat (ns. puitejärjestelyt), eikä yleensä kertaluontoisia hankintoja, kuten esimerkiksi yksittäisiä laitehankintoja.

Lisätietoja tarjouskilpailuista saa hankintaa valmistelevilta hankinta-asiantuntijoilta, vastuuhenkilöt on ilmoitettu kilpailutussuunnitelma-asiakirjassa.

Kilpailutussuunnitelma-asiakirjat;

Kilpailutussuunnitelma hankinta

Kilpailutussuunnitelma tietohallinto