Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki on tarkoitettu suuren kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin mukaista ulkoasua. Kaupunkimarkkinointitukihakemuksia käsitellään vapaa-ajanlautakunnan kokouksissa.

Tukea haettaessa on toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma, talousarvio ja markkinointisuunnitelma. Lisäksi hakemuksesta tulee käydä ilmi:

-hakijan nimi

-y-tunnus tai yhdistyksen numero

-yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

-tapahtuman päivämäärä(t)

Hakemukset tulee lähettää Kirjaamoon joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.

Vapaa-ajan lautakunnan kokoukset keväällä 2020:

15.4., hakemus toimitettava viimeistään 30.3.

12.5., hakemus toimitettava viimeistään 15.4.

9.6., hakemus toimitettava viimeistään 13.5.

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Tuen saajan kanssa tehdään sopimus, jossa määritellään osapuolten vastuut ja velvoitteet.

Vapaamuotoinen selvitys tuen sopimuksen mukaisesta käytöstä tulee tehdä neljän kuukauden sisällä tapahtumasta.

Avustusten yleiset myöntämisperiaatteet