Teatteri- ja orkesterituki

Teatteri- ja orkesterituki kohdennetaan ilman hakumenettelyä Vantaalla ammattimaisesti toimivien ja valtionosuutta saavien teatterien ja orkesterien toimintaan. Tuen saajien kanssa tehdään asiasta sopimus.

Tuen selvityksessä noudatetaan avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin kirjattuja ohjeita. Teatteri- ja orkesterituen saajan tulee toimittaa tuen käytöstä käyttöselvitys avustuksen myöntäjän asettamaan määräpäivään mennessä. Käyttöselvitys tulee tehdä sähköisessä asiointipalvelussa. Käyttöselvityksen liitteenä on toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus.