Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset

Vapaa-ajan lautakunta myöntää hakemuksesta kohdeavustuksia yhteisöille ja ryhmille taide- ja kulttuuritapahtumien sekä itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen Vantaalla ja ystävyysseuratoimintaan. Avustusten hakuohjeet on kirjattu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin.

Kohdeavustusta myönnetään Vantaalla toteutettaviin kaikille avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Erityisestä syystä kohdeavustus voidaan myöntää tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen myös kaupungin alueen ulkopuolella. Vain poikkeustapauksessa kohdeavustus myönnetään yhteisölle, jolle on myönnetty toiminta-avustus. Kohdeavustuksia ei myönnetä yhdistysten sisäisiin vuosijuhliin, tapahtumiin tai koulutuksiin. Kohdeavustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut avustettavaan kohteeseen liittyvät järjestely- ja hallintokulut. Kohdeavustuksen myöntämisessä ei oteta huomioon tarjoilukuluja lukuun ottamatta esiintymissopimuksissa mainittuja back stage -kuluja.

Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden aloittamista. Myöhästyneet hakemukset hylätään. Kohdeavustushakemukset käsitellään tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa, ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.

Kohdeavustukset maksetaan tapahtuman toteuttamisen jälkeen tuloja ja menoja koskevaa hyväksyttävää tilitystä vastaan. Tilitys tulee tehdä siihen tarkoitetulla tilityslomakkeella. Tilityksen määräaika on 2 kuukautta tapahtuman ja/tai tilaisuuden päättymisestä. Mikäli avustuspäätös on tehty tapahtuman jälkeen, tilityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli tilitystä tai selvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Avustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Myönnetystä avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon enintään 75 % kirjallisella sitoumuksella.