Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset

Avustus on tarkoitettu Vantaalla seniori-ikäisille suunnattuun jatkuvaan (toiminta-avustukset) sekä kertaluonteiseen (kohdeavustukset) taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustushakemukset toimitetaan sähköiseen asiointipalveluun tai hakukuulutuksessa ilmoitettaviin palautuspisteisiin niiden aukiolo-aikoina. Hakuohjeet on kirjattu avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin .

Kulttuuritoiminnan toiminta-avustukset

Jatkuvaan toimintaan tarkoitettujen toiminta-avustusten hakuaika päättyy vuosittain 31.3. Kaupunkikulttuurilautakunta käsittelee toiminta-avustushakemukset toukokuun kokouksessaan. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Toiminta-avustuksen tilitys eli käyttöselvitys tulee tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta Oma Vantaa-palvelussa avustuspäätöksessä mainittuun ajankohtaan mennessä. Avustuksen käytöstä on annettava selvitys siinäkin tapauksessa, että uutta avustusta ei haeta. Tilityksessä noudatetaan avustusten yleisiin myöntämisperiaatteisiin kirjattuja ohjeita.

Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset

Kohdeavustushakemukset tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista ja viimeistään 21 vuorokautta ennen sitä kaupunkikulttuurilautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi. Kaupunkikulttuurilautakunta käsittelee kohdeavustushakemukset tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissaan.

Kohdeavustus maksetaan tapahtuman jälkeen annettua käyttöselvitystä vastaan. Käyttöselvityksestä tulee ilmetä tulot ja menot ja se tulee antaa siihen tarkoitetulla lomakkeella sähköisessä asiointipalvelussa. Käyttöselvitys tulee toimittaa kahden kuukauden kuluessa hankkeen tai tapahtuman päättymisestä. Mikäli päätös avustuksen myöntämisestä on tehty tapahtuman jälkeen, käyttöselvityksen määräaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli käyttöselvitystä ei tehdä määräaikaan mennessä, avustusta ei makseta. Avustuksesta on pyydettäessä annettava tositekohtainen selvitys. Tositteiksi kelpaavat oikeaksi todistetut kuittikopiot.

Avustusten käytössä hyväksyttäviä menoja ovat taide- ja kulttuuritoiminnasta aiheutuvat kustannuserät (henkilöstökulut, kiinteistö- ja vuokrakulut, tiedotus- ja markkinointikulut, muut kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen liittyvät kulut). Avustuksen myöntämisessä ei oteta menoina huomioon varainhankinnan tuloja ja menoja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä, poistoja, perustoimintaan liittyviä kokouspalkkioita, huomionosoituksia ja tarjoilukuluja, jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestölle.

Myönnetystä avustuksesta voidaan maksaa ennakkoon enintään 75 % kirjallisella sitoumuksella.