Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperiaatteet

Yleistä kulttuuritoimintaan tarkoitetuista avustuksista

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Vantaan kaupunginvaltuusto myöntää vapaa-ajan lautakunnalle vuosittain määrärahan käytettäväksi vantaalaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustusten valmistelussa huomioidaan hakijan toiminnan yhteensopivuus kulttuuripalveluiden strategisten tavoitteiden kanssa. Avustuksen saajan edellytetään tiedotusmateriaalissaan tuovan esiin yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa.

Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten myöntämisperusteet noudattavat Vantaan kaupungin avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita ja hakuohjeita. Avustuslajikohtaisesti ohjeita on tarkennettu. Avustuksia myönnetään vain hakemuksesta lukuun ottamatta teatteri- ja orkesteritukea sekä Vantaan kulttuuripalkintoja. Avustuksista päättää vapaa-ajan lautakunta kulttuurijohtajan esityksestä.