Kulttuuriavustukset ja -palkinnot

Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut jakaa vuosittain vapaa-ajan lautakunnan myöntämiä avustuksia ja tukia.

Kulttuuritoimintaan tarkoitettu avustusmääräraha jakaantuu seuraavasti:

  • Toiminta-avustukset
  • Teatteri ja orkesterituki
  • Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset
  • Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset
  • Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki
  • Taiteilija-apurahat
  • Vantaan kulttuuripalkinnot ja stipendit

Hakemukset ja tilitys

Avustuksia haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta Oma Vantaa -palvelussa.

Poikkeustapauksissa voit käyttää pdf-lomakkeita, jotka saat ainoastaan pyydettäessä. Kts. yhteystiedot alla.