Avustukset

Lapset pomppivat kesätapahtumassa - kuvituskuva

Kaupunki jakaa avustuksia sellaisten tapahtumien ja toimintamuotojen tueksi, joiden järjestäminen tekee Vantaasta paremman paikan asua ja elää. Järjestöjen toiminta-avustukset ja taiteilija-apurahat on haettava niiden tiettynä hakuaikana, kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Järjestöavustukset ja apurahat vuonna 2022

Vuoden 2022 avustusten hakuajat sekä hakemusten viimeiset jättöajankohdat ilmoitetaan virallisella kuulutuksella: Vantaan kaupunki julistaa haettavaksi järjestöavustuksia ja apurahoja vuonna 2022

Avustuksia haetaan jättämällä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa: asiointi.vantaa.fi. Oma Vantaassa jätetty hakemus siirtyy sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamolle. Kunkin avustuslajin nimetty hakemuslomake on näkyvissä Oma Vantaa-palvelussa vain avustuksen hakuaikana. Myös avustusten käytön selvitys- ja tilityslomakkeet ovat Oma Vantaa-palvelussa.

Mikäli avustushakemusta ei ole mahdollista jättää Oma Vantaa–asiointipalvelun kautta, avustushakemuksen voi jättää Vantaa-infon toimipaikkoihin niiden aukioloaikana tai toimittaa postitse Vantaan kaupungin kirjaamoon: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla: kirjaamo@vantaa.fi. Vantaa-infon aukioloajat ja mahdolliset poikkeusaukioloajat ilmoitetaan Vantaa-infon sivulla: www.vantaa.f/vantaainfo. Toimipaikkoihin jätettävä hakemuslomake on saatavissa avustuslajien yhteyshenkilöiltä.

Sekä Oma Vantaa-asiointipalvelussa jätettyjen että muulla tavoin toimitettujen hakemusten liiteasiakirjoineen on oltava perillä palautuspisteissä annettuun määräaikaan mennessä tai hakemus katsotaan myöhästyneeksi.

Avustuksien myöntämisessä noudatetaan hakuaikana voimassa olevia avustusten yleisiä sekä avustuslajikohtaisia myöntämisperiaatteita. Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät kunkin avustuksen omilta sivuilta.

Avustusinfo keskiviikkona 26.1.2022 klo 17:00 (Teams-etätilaisuus)

Kaupunki tiedottaa vuoden 2022 avustushausta ja hakuun liittyvistä ajankohtaisita asioista keskiviikkona 26.1.2022 järjestettävässä avustusinfossa klo 17 alkaen. Tilaisuus toteutetaan etänä Teams sovelluksessa.

Tilaisuus alkaa kaikille yhteisellä osuudella klo 17:00-17:30, jossa kuullaan esittelyt päivittyneistä avustusten yleisistä myöntämisperiaatteista sekä avustusten hakujärjestelmän uudistuksesta. Yhteisen osuuden jälkeen siirrytään avustuslajikohtaisiin Teams-pienryhmiin klo 17:30-18:30. Pienryhmissä käydään läpi kunkin avustuslajin lyhyt esittely ja ajankohtaiset asiat. Pienryhmissä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada neuvontaa kaupungin avustusvalmistelijoilta.

Avustusinfoon ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään maanantaina 24.1.2022. Ilmoittautuminen tapahtuu osallistuvavantaa.fi -sivun kautta lomakkeella. Teams-linkki jaetaan erikseen ennen tilaisuutta.

Avustusten myöntämisperiaatteet

Avustusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita sekä avustuslajikohtaisia periaatteita ja ohjeita.

Avustusten ja apurahojen yleiset myöntämisperiaatteet 1.1.2022 alkaen

Myönnetyistä avustuksista löytyy tietoa toimielinten kokousten pöytäkirjoista.

Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla

Jatkuvasti haettavissa olevat avustukset

Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki on tarkoitettu Vantaalla järjestettävän suuren kulttuuritilaisuuden yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden vahvistamiseen ja markkinointiin. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja hakuaikaa ei ole ennalta määrätty.

Taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustuksia myönnetään taide- ja kulttuuritapahtumien ja itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen Vantaalla. Kohdeavustushakemuksia käsitellään kaupunkikulttuurilautakunnan tammikuun, huhtikuun ja syyskuun kokouksissa. Avustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista ja 21 vuorokautta ennen sitä kaupunkikulttuurilautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.

Harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään harrasteliikunnan ohjaajatukea vantaalaisiin kohdistuvan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin. Avustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Nuorisotoiminnan kohdeavustuksiaovat projektiavustus, leiriavustus, nuorten toimintaraha, starttiavustus, kumppanuusavustus. Avustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustuksia myönnetään toimintaan, joka edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä elävöittää yhteisöjä eri puolilla Vantaata. Avustuksia myönnetään esimerkiksi kyläjuhlien ja asukastapahtumien järjestämiseen sekä muihin innovatiivisiin hankkeisiin. Avustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen avustettavan toiminnan aloittamista ja 21 vuorokautta ennen sitä kaupunkikulttuurilautakunnan kokousta, jossa hakemus halutaan käsiteltäväksi.