Viranhaltijoiden sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, kuntaliitto.fi

kaupunginhallituksen esittelijä
Aronkytö Timo, apulaiskaupunginjohtaja, kaupungin johtoryhmän jäs, -
Helsinki

timo.aronkyto@vantaa.fi
kaupunginhallituksen esittelijä
Kalske Katri, Apulaiskaupunginjohtaja, kaupungin johtoryhmän jäs, -
Kuninkaankartanontie 5 A, 02780 Espoo

katri.kalske@vantaa.fi
kaupunginhallituksen esittelijä
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja, kaupungin johtoryhmän jäs, -


hannu.penttila@vantaa.fi
kaupunginhallituksen esittelijä
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja, -


ritva.viljanen@vantaa.fi
kaupunginhallituksen esittelijä
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja, kaupungin johtoryhmän jäs, -
Vantaa

riikka.astrand@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Hohti Jonna, talous- ja hallintojohtaja, -


jonna.hohti@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Kari Antti, kiinteistöjohtaja, -
Vantaa
+358 40 568 6540
antti.kari@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Laine Tarja, kaupunkisuunnittelujohtaja, -


tarja.a.laine@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Rautalahti Katariina, ympäristöjohtaja, -


katariina.rautalahti@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Wallenius Pekka, tilakeskusjohtaja, -


pekka.wallenius@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Westlin Henry, kaupungininsinööri, -
00670 Helsinki

henry.westlin@vantaa.fi
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan esittelijä
Virkamäki Pekka, rakennusvalvontajohtaja, -
01260

pekka.virkamaki@vantaa.fi
sivistystoimen toimialan esittelijä
Askola-Vehviläinen Sole, varhaiskasvatuksen johtaja, -


sole.askola-vehvilainen@vantaa.fi
sivistystoimen toimialan esittelijä
Kallislahti Veli-Matti, liikuntajohtaja, -


veli-matti.kallislahti@vantaa.fi
sivistystoimen toimialan esittelijä
Kalo Ilkka, perusopetuksen johtaja, -


ilkka.kalo@vantaa.fi
sivistystoimen toimialan esittelijä
Larkio Annukka, kulttuurijohtaja, -
Kielotie 20 C 4krs, 01300 Vantaa

annukka.larkio@vantaa.fi
sivistystoimen toimialan esittelijä
Tanninen Eila, talous- ja hallintojohtaja, -


eila.tanninen@vantaa.fi
sosiaali- ja terveystoimen toimialan esittelijä
Cantell-Forsbom Anna, perhepalvelujohtaja, -
Vantaa

anna.cantell-forsbom@vantaa.fi
sosiaali- ja terveystoimen toimialan esittelijä
Lahnalampi-Lahtinen Minna, vanhus- ja vammaispalvelujohtaja vs., -
Järvenpää

minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi
sosiaali- ja terveystoimen toimialan esittelijä
Salusjärvi-Juopperi Helena, suun terveydenhuollon tj.
Kanervamäentie 32, 02480 Kirkkonummi

helena.salusjarvi-juopperi@vantaa.fi
sosiaali- ja terveystoimen toimialan esittelijä
Vuorela Piia, Terveyspalvelujen johtaja, -


piia.vuorela@vantaa.fi
Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan esittelijä
Landstedt Jyrki, pelastusjohtaja


jyrki.landstedt@vantaa.fi
keskusvaalilautakunnan esittelijä
Kolju Niina, lakimies, -


niina.kolju@vantaa.fi
-
Hyvönen Helena, kaupunginreviisori


helena.hyvonen@vantaa.fi
-
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja, kaupungin johtoryh, -


kirsi-marja.lievonen@vantaa.fi
-
Niinistö Jaakko, kasvupalvelujohtaja, kaupungin johtoryhmän jäsen, -


jaakko.niinisto@vantaa.fi
-
Ormio Hanna, kuntademokratian johtaja, kaupungin johtoryhmän jä, -
Asematie 7, 01300 Vantaa

hanna.ormio@vantaa.fi
-
Rainio Päivi, viestintäjohtaja, kaupungin johtoryhmän jäsen, -


paivi.rainio@vantaa.fi
-
Rusama Hannu, nuorisopalvelujohtaja, -
Melkonkatu 21 a C60, 00210 Helsinki

hannu.rusama@vantaa.fi
-
Ruusula Matti, talous- ja strategiajohtaja, kaupungin johtoryhmän, -


matti.ruusula@vantaa.fi
kasvatuksen ja oppimisen toimialan esittelijä
Ranki Ari, toisen asteen koulutuksen johtaja, -


ari.ranki@vantaa.fi
kasvatuksen ja oppimisen toimialan esittelijä
Vikström Anders, ruotsinkielisten palveluiden johtaja, -
Stationsvägen 6A, 01300 Vanda

anders.vikstrom@vantaa.fi

Ajankohtaista