Vanhusneuvosto

Vantaan vanhusneuvosto - ryhmäkuva

Vanhusneuvosto on kuntalain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vantaalla vanhusneuvosto on toiminut jo vuodesta 1999 asti.

Vanhusneuvoston tehtävät

 • osallistuu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • osallistuu ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen suunnitteluun sekä seuraa ja arvioi näiden palvelujen toteutumista
 • edistää ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien palvelujen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan
 • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta iäkkään väestön elinoloihin ja iäkkäiden henkilöiden palveluihin
 • laatii oman toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2021

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon vanhuspalvelulain velvoitteet koskien suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi (§ 5), palvelujen riittävyyden arvioimiseksi (§ 6) sekä vanhusneuvoston mahdollisuusiin osallistua ja vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan ja arviointiin ikäihmisiä koskevissa asioissa (§ 11). Lisäksi vanhusneuvosto pyrkii vuonna 2020 parantamaan vaikuttamismahdollisuuksiaan sekä hahmottamaan ikäystävällisen Vantaan edellytyksiä.

Tutustu toimintasuunnitelmaan 2021

Vuoden 2020 toimintakertomus

Kokousaikataulu vuonna 2021

 • Keskiviikko 20.1. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 17.2. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 31.3. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 21.4. klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 26.5. klo.13:00 - 16:00
 • Kesätauko
 • Keskiviikko 22.9 klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 13.10 klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 17.11 klo.13:00 - 16:00
 • Keskiviikko 15.12 klo.13:00 - 16:00

Vanhusneuvoston kokoonpano 2019 - 2021

Varsinaiset jäsenet:

Jussi Särkelä (puheenjohtaja)
Raimo Huvila (varapuheenjohtaja)
Eija Savela
Eija Salmenkivi
Leena Lauren
Paula Hakanen
Varpu Peltonen
Ulla-Stina Palomaa
Heimo Liimatainen
Timo Lahtinen
Pirkko Forsberg
Reijo Söderberg

Varajäsenet:

Jouko Koskinen
Pertti Räisänen
Sirkka Salmi-Mehtonen
Maija Salmenkaita
Peter Mansner
Sirkka Laaksonen
Riitta Salasto
Håkan Sandell
Tuula Natunen
Arto Tiihonen
Leila Mäkynen
Ritva Nordlund

Vanhusneuvoston uutiskirjeet 2015 - 2018