Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston jäsenet
Vammaisneuvosto toimikaudella 2019-2021 (uusi päivitetty kuva tulossa myöhemmin)

Vammaisneuvosto on kuntalain 28§:ssä tarkoitetulla tavalla vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu vaikuttamistoimielin. Vantaalla vammaisneuvosto on toiminut kaupungissa jo vuodesta 1979 lähtien.

Vammaisneuvoston tehtäviä ovat:

 • Edistää paikallisella tasolla YK:n vammaisten henkilöiden sopimuksen toteutumista,
 • Edistää vammaisten henkilöiden vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista sekä seurata vammaispalvelujen ja muiden tukitoimintojen kehitystä kaupungin alueella,
 • Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa,
 • Osallitua vammaisiin henilöihin kuuluvan väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen arviointiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
 • Seurata kaupungin päätöksentekoa vammaisten henkilöiden näkökulmasta,


Tutustu tarkemmin vammaisneuvoston tehtäviin ja toimintaan:

Vammaisneuvoston toimintasäännöt. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 20.9.2021

Kokousaikataulu vuonna 2021

 • keskiviikko 13.1. klo 16.30-19:00
 • keskiviikko 10.2. klo 16.30-19:00
 • keskiviikko 24.3. klo.16:30-19:00
 • keskiviikko 14.4. klo.16.30-19.00
 • keskiviikko 19.5. klo. 16:30-19:00
 • Kesätauko
 • keskiviikko 15.9. klo 16.30-19.00
 • keskiviikko 6.10. klo 16.30-19.00
 • keskiviikko 10.11. klo 16.30-19.00
 • keskiviikko 8.12. klo 16.30-19.00

Vammaisneuvoston kokoonpano 2021-2023

Potilas- ja vammaisjärjestöjen edustajat:

Kristiina Mäkelä, Puheenjohtaja, Vantaan Kehitysvammaisten Tuki ry

Kari Ali-Yrkkö, Varapuheenjohtaja, Helsingin ja Uudenmaan Neuroyhdistys ry.

Sirkka Dahlman, Aivovammayhdistys ry.

Kari Natunen, Vantaan Diabeteksen Vertaistuki ry.

Eeva Pitkänen, Vantaan Invalidit Vanin ry.

Rainer Skogberg, Vantaan Kuuloyhdistys ry.

Kalle Haukka, Vantaan Näkövammaiset ry.

Ritva Engblom, Vantaan Kuurot ry.

Helena Forssell, Vantaan reumayhdistys ry.

Pirjo Ylimäki, Suomen MG-yhdistys ry.

Anneli Korhonen, Vantaan Hengitysyhdistys ry.

Yodit Melaku, Kynnys ry.

Pia Karasjärvi, Autismiyhdistys PAUT ry.