Lautakunnat

Lautakunnat ovat asiantuntijatoimielimiä, jotka toimivat lähellä palvelutuotantoa. Lautakunnan tehtävä on johtaa ja valvoa palveluiden tuottamista kunnassa, lisäksi lautakuntien rooliin kuuluu myös vahvistaa kuntalaisnäkökulmaa palvelutuotantoa kehitettäessä. Kaupunginvaltuusto päättää lautakuntien määrän, tehtävän ja nimeää lautakuntien jäsenet.

Vantaalla on kahdeksan lautakuntaa:

  • Keskusvaalilautakunta
  • Kaupunkisuunnittelulautakunta
  • Opetuslautakunta
  • Sosiaali- ja terveyslautakunta
  • Tarkastuslautakunta
  • Tekninen lautakunta
  • Vapaa-ajan lautakunta
  • Ympäristölautakunta

Ajankohtaista