Vanhus istuu kotonaan

Tietoa kotiäänestyksestä

Jos kykysi liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettet pääse äänestys- etkä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voit äänestää kotonasi. Myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla kertaa. Kotiäänestys onnistuu vain kotikunnassa.

Mikäli olet oikeutettu kotiäänestykseen, ilmoittaudu kotiäänestykseen viimeistään 11.1.2022 klo 16.00 mennessä. Voit ilmoittautua kotiäänestykseen soittamalla vaalitoimiston numeroon 043 825 0017 tai postittamalla ilmoituslomakkeen osoitteeseen Vantaan kaupunki, vaalitoimisto, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.

Ilmoitukseen tulee laittaa äänestäjän tarkka osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus kokonaisuudessaan sekä samat tiedot kotona äänestävän omaishoitajan osalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös hänen valitsemansa henkilö.

Lataa ilmoittautumislomake

Ilmoittautumislomakkeita saa myös Vantaa-infoista Tikkurilasta, Korsosta ja Myyrmäestä.

Vaalitoimisto ottaa kotiäänestäjiin yhteyttä ilmoittautumisajan päätyttyä ja ilmoittaa kotiäänestysajan tunnin tarkkuudella. Yleinen kotiäänestysaika on arkipäivisin 12.–18.1.2022.

Turvallinen äänestäminen

Koronatilanteeseen varaudutaan Vantaalla oikeusministeriön ohjeistusten mukaisesti suojavarustein sekä kouluttamalla kotiäänestystoimitsijat toimimaan kotiäänestyksessä terveysturvallisuus huomioon ottaen. Myös äänestäjän on suotavaa käyttää maskia äänestämisen ajan sekä omaa kynää äänestysmerkinnän tekemiseen.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, voit tietyin edellytyksin ilmoittautua kotiäänestykseen 11.1.2022 klo 16.00 mennessä tai odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Laitosäänestys

Useissa kunnan alueella sijaitsevissa sairaaloissa, vanhustenhoitolaitoksissa ja rangaistuslaitoksissa järjestetään äänestysmahdollisuus. Äänioikeutettuja näissä laitoksissa ovat ainoastaan niissä kirjoilla olevat asukkaat, ei esimerkiksi laitosten henkilökunta.

Koti- ja laitosäänestys toimitetaan samaan aikaan kuin yleinen ennakkoäänestys.