Aluevaalit

Hyvinvointialueelle naisvoittoinen valtuusto

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtuusto on valittu. Alustava tulos kertoo, että uusista valtuutetuista 68,1 prosenttia on naisia; 31,9 prosenttia miehiä.

Puoluejakauma noudattaa valtakunnallista linjaa. Suurimmaksi puolueeksi aluevaltuustossa nousi Kansallinen Kokoomus 26,9 prosentin kannatuksella. Valtuustopaikkoja kokoomukselle 19.

Toiseksi suurin puolue on SDP 23,3 prosentin kannatuksella ja 17 valtuustopaikalla. Kolmanneksi eniten ääniä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella keräsi Vihreä liitto: kannatusprosentti 12,9 % ja valtuustopaikkoja 9.

Muut puolueet aluevaltuustossa ovat Perussuomalaiset 8 paikkaa; Vasemmistoliitto 6 paikkaa; Suomen Keskusta 3 paikkaa; Liike Nyt 2 paikkaa; Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 2 paikkaa; Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 2 paikkaa; sekä Valta kuuluu kansalle (VKK) 1 paikka.

Valtuutettujen keski-ikä on 49 vuotta. Ikäjakauma on seuraava:

• alle 25-vuotiaita: 2
• 25–34-vuotiaita: 9
• 35–49-vuotiaita: 28
• 50–64-vuotiaita: 22
• yli 65-vuotiaita: 8

Alueellisesti valtuustopaikat jakautuvat siten, että 69 valtuutetusta 60 tulee Vantaalta ja 9 Keravalta.

Enemmistönä nykyiset kunnanvaltuutetut

Uusista aluevaltuutetuista ylivoimaisesti suurin osa, 48 valtuutettua, toimii jo kunnanvaltuutettuna. Viisi valituista aluevaltuutetuista toimii sekä kansanedustajana että kunnanvaltuutettuna. Aluevaltuutetuista 16 on sellaisia, joilla ei ole aiempaa taustaa luottamustehtävissä.

Aluevaltuutettujen ammatillinen tausta on moninainen. Tarkasteltaessa valtuutettujen itsensä ilmoittamia ammatti- ja tutkintonimikkeitä käy ilmi, että 40 valtuutettua työskentelee, opiskelee, tai on muuten hankkinut asiantuntemusta terveydenhuollon alalla.

Muut alat ovat vähemmän edustettuina. Aluevaltuustoon tulee silti monipuolista ammattiosaamista: työtaustaa löytyy juridiikasta, hallinnosta, kaupalliselta alalta ja yrittäjyydestä, sekä sosiaalityöstä. Myös valtionkirkko, poliisilaitos ja media-ala ovat edustettuina.

Aluevaalien äänestysprosentti jäi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella koko maan alhaisimmaksi. Ennakkoäänestyksen jälkeen äänestysprosentti oli ainoana Suomessa alle kahdenkymmenen (19,5 %). Varsinaisena äänestyspäivänä hyvinvointialueen äänioikeutetuista äänesti 19,7 prosenttia.

Aluevaalien äänestysprosentti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella oli 39,2 %, kun se koko maassa oli 47,5 %.

Uusi aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022. Ensimmäisiä käsiteltäviä asioita ovat hyvinvointialueen organisaatiomalli ja talousarvioprosessi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto

Aluevaltuutetut puolueittain

Lisää tuloksista

27.1.2022: Tekstiin korjattu, että keskustalla on aluevaltuustossa kolme paikkaa, ei kaksi. Pahoittelemme virhettä.

Aluevaalit 2022 suomenkielisellä viittomakielellä

Näin äänestät vaaleissa vaalipäivänä