Osallistuva Vantaa - Osallistu ja vaikuta Vantaalla!

Vantaalla voit vaikuttaa kunnan toimintaan! Osallistu ja vaikuta kotikaupunkisi palvelujen kehittämiseen, lähiympäristön suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tutustu Vantaan Osallisuuspalveluihin ja asukasvaikuttamisen malliin.

Osallisuusohjelma 2022–2025

Asukkailla on kuntalain ja Vantaan hallintosäännön mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vantaalainen asukasvaikuttamisen toimintamalli Osallistuva Vantaa on osa kaupungin strategiaa 2018–2021. Nyt päivitämme ja kehitämme mallia Osallistuva Vantaa -ohjelmaksi vuosille 2022–2025. Haluamme kuulla toiveitasi ja ajatuksiasi vantaalaisten osallisuuden edistämiseksi!

Ideat ja kehittämiskohteet nousevat Osallistuva Vantaa-ohjelmassa suoraan kuntalaisten kokemuksista, toiveista ja palautteesta. Asukkaiden lisäksi tavoittelemme myös muita Vantaan asioista kiinnostuneita. Myös kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt osallistuvat ohjelman valmisteluun.

Tutustu ohjelman valmisteluun ja mahdollisuuksiisi vaikuttaa ohjelman sisältöön

Osallistuva Vantaa -malli on hyväksytty kaupunginvaltuustossa tammikuussa 2018 osaksi kaupungin strategiaa 2017-2021. Osallistuva Vantaa -malli valmisteltiin yhteistyössä asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden kanssa. Malli tarjoaa vantaalaisille laajan valikoiman erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja tukee edustuksellista päätöksentekoa. Malli on uusiutuva toimintatapa - osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja toteutetaan, kokeillaan ja kehitetään asukkaiden kokemuksia kuunnellen.

Tutustu Osallistuva Vantaa -malliin

Vantaan Osallisuuspalvelut - Keitä olemme?

Osallisuuspalveluiden tehtävänä on koordinoida ja kehittää osallisuustyötä Vantaalla. Osallisuuspalveluiden tiimi auttaa kuntalaisia löytämään eri osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien ja -kanavien pariin. Lisäksi tiimiläiset tarjoavat asiantuntijaosaamista kaupungin eri projekteille ja hankkeille sekä kouluttavat henkilöstöä asukasvuorovaikutukseen liittyen.

Tiimin tavoitat sähköpostitse osoitteesta osallisuuskoordinaattorit@vantaa.fi.

Ajankohtaista tietoa vaikuttamismahdollisuuksista

  Tiedon ajankohtaisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista saat seuraamalla Vantaan kaupungin

  Esimerkkejä osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista:

  Tutustu Vantaan asukasosallisuuden verkkopalveluun

  Osallistuvavantaa.fi-palvelussa voit vaikuttaa Vantaan kehittämiseen ideoimalla, vastaamalla kyselyihin ja osallistumalla suunnitteluun.

  Osallistu asukasfoorumeihin ja muihin asukastilaisuuksiin

  Kaupungin johto järjestää muutaman kerran vuodessa eri alueilla asukasfoorumin, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista. Lisäksi eri teemojen käsittelyyn järjestetään asukastilaisuuksia.

  Alueen päivissä pääset keskustelemaan kaupungin työntekijöiden kanssa aluetta koskevista suunnitelmista ja alueen palveluista.

  Seuraa päätöksentekoa

  Kaupungin valtuusto kokoontuu kuukausittain käsittelemään ja päättämään ajankohtaisista teemoista. Valtuuston kokouksia voi seurata Vantaa-kanavan kautta tai paikan päällä. Kaupunginvaltuuston ja muiden toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa.

  Anna palautetta

  Voit kertoa epäkohdasta, kehua tai antaa palautetta. Voit myös lukea muiden jättämiä palautteita ja niiden vastauksia sekä seurata, miten antamaasi palautetta käsitellään.

  Anna palaute

  Hae tukea toimintaan

  Vantaan tukee järjestöjen ja yhteisöjen toimintaa avustuksilla. Tutustu hakukriteereihin ja ohjeisiin.

  Piipahda tai vietä aikaa asukastiloilla

  Asukastilat tarjoavat kaikille vantaalaisille mahdollisuuden yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja osallistumiseen erilaisiin harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan.

  Järjestä tapahtuma alueellasi

  Lue kaupungin ohjeet ja vinkit tapahtuman järjestäjille.

  Lähde vapaaehtoiseksi

  Kaupunki tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.

  Asukas- ja käyttäjäraadit

  Asukas- ja käyttäjäraadit ovat vantaalaisista koostuvia ryhmiä, jotka osallistuvat kaupungin palvelujen ja hankkeiden valmisteluun. Asukasraadit ovat olleet mukana esim. kaupungin strategian ja organisaatiorakenteen valmistelussa.

  Vantaalaiset luomassa tulevaisuuskuvia

  Vuonna 2017 asukkaat osallistuivat monipuolisten menetelmien kautta Vantaan tulevaisuuden määrittelyyn. Näitä näkemyksiä hyödynnettiin muun muassa kaupungin strategian laadinnassa sekä tulevan yleiskaavan valmistelussa.