Ympäristölupalomakkeet

Huom! Tulostettavat (pdf) lomakkeet pitää ehdottomasti tallentaa omalle tietokoneelle jo ennen täyttämistä.

Öljy- ja kemikaalisäiliöt

Melu ja tärinä

Ympäristöä haittaava rakennustyö

Maastossa ajo

Vesi

Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

(Huom! Hakemusten käsittely aloitetaan 31.10.2019 jälkeen.)

 • Poikkeamishakemus
  / tulostettava lomake
 • Liite 2 (Jätevesijärjestelmän kuvaus)
  / tulostettava lomake
 • Liite 3A (jätevesien vähäisyys)
  / tulostettava lomake
 • Liite 3B (liittäminen viemäriverkkoon)
  / tulostettava lomake
 • Liite 3C (kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet)
  / tulostettava lomake
 • Liite 3D (Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste)
  / tulostettava lomake

Leirintäalue

Eläintilat

Ajankohtaista