Korvausvaatimukset

Kaupunki on velvollinen korvaamaan yleisillä alueilla tapahtuneita vahinkoja, jos kaupunki on laiminlyönyt kunnossapitovelvollisuuksiaan. Kaupunki on korvausvelvollinen myös silloin, jos se on omilla toimillaan aiheuttanut henkilöille tai omaisuuksille vahinkoja. Vahingonkorvauksia voi hakea erillisillä lomakkeilla. Jokainen hakemus käsitellään erikseen. Kaupunki ei korvaa vahinkoja ilman todistettuja kuluja eikä maksa etukäteen mahdollisesti syntyviä menoja. Aineellisia vahinkoja kaupunki korvaa joko rahallisesti tai rikottuja rakenteita korjaamalla.

Kaikki korvausvaatimuslomakkeet toimitetaan kaupungin Kirjaamoon.

Yleinen korvausvaatimus

Yleistä korvausvaatimuslomaketta käytetään, jos on syntynyt korvattavaa vahinkoa muuhun kuin ajoneuvoon tai liukastumiseen liittyen.

Yleinen korvausvaatimuslomake

Liukastumisvahinko

Lomakkeella ilmoitetaan liukastumisvahingosta.

Korvausvaatimus, liukastumisvahinkolomake.

Ajoneuvovauriot

Lomakkeella ilmoitetaan ajoneuvovauriosta.

Korvausvaatimus, autovahinkolomake.