Tutkimusluvat

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemiseen. Toimiala on kiinnostunut terveyttä ja hyvinvointia edistävistä sekä palvelujärjestelmää kehittävistä tutkimuksista ja hankkeista. Katso tästä toimialalla käynnissä olevat hankkeet ja projektit.

Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat

Tutkimus/tietolupahakemukset koronatilanteen aikana

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen kaikkiin tutkimuksiin ei voida myöntää lupaa. Koronatilanteen aikana käsitellemme ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen aloitteesta tai muuten toimialalle tärkeät tutkimusluvat, jotka eivät kuormita asiakkaita tai henkilökuntaa.

Tällä hetkellä kaikkia tarpeettomia tapaamisia tulee välttää, minkä vuoksi ryhmähaastatteluja tai työpajatyyppisiä opinnäytetöitä tai tutkimuksia ei voida toteuttaa. Ennen tutkimusluvan hakemista tutkijan tulee varmistaa, että tutkimus on mahdollista toteuttaa ja sille on johdon puolto. Ne tutkimukset, joille on myönnetty lupa ja joiden aineiston keruuta ei voida toteuttaa keväällä 2020 siirretään myöhempään ajankohtaan. Tiedotamme tutkimuksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista tällä sivustolla.

Tutkimus/tietoluvan hakijalle

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, opinnäytetöihin ja yhteistyöhankkeisiin. Tutkimuslupaa ei yleensä tarvita esimerkiksi opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin tai kirjallisuuskatsauksiin, joissa ei käytetä henkilötietoja.

Hae tutkimuslupa sosiaali- ja terveystoimen tutkimuslupahakemuslomakkeella. Lomakkeesta ja tutkimustoiminnan ohjeista löydät lisätietoja luvan hakemiseen, tarvittaviin liitteisiin sekä tutkimuksen toteuttamiseen.

Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liiteasiakirjat viivästyttävät käsittelyä, joten tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen hakemuksen lähettämistä. Olethan yhteydessä siihen yksikköön, johon tutkimus kohdistuu ennen tutkimusluvan jättämistä.

Huomioithan, että aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen tutkimuslupaa. Tutkimus ei saa kohdistua omaan työyhteisöön tai omiin asiakkaisiin.

Tutkimuksen toteuttajan eli tutkimusaineiston rekisterinpitäjän tulee kaikissa henkilötietojen käsittelyn vaiheissa huolehtia siitä, ettei rekisteröidyn yksityisyyttä perusteettomasti vaaranneta. Tutkimuksen osalta se tarkoittaa muun muassa sitä, ettei henkilöiden tunnistetietoja kerätä turhaan.

Tutkimus- ja tietoluvan hakeminen on maksutonta. Aineistojen poiminnasta ja yhdistämisestä voidaan periä työmäärän mukainen maksu. Luvan hakija saa arvion mahdollisista maksuista ennen kuin työhön ryhdytään.

Lisätietoja tutkimuksen tekemisestä ja aineistoista: sostertutkimusluvat@vantaa.fi

Toimita tutkimuslupahakemus ja kaikki tarvittavat liitteet Vantaan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Palauta valmistunut työ sähköpostitse pdf-muodossa ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi.

Toisiolain mukaiset tietolupapäätökset

Mikäli tutkimuksessa kerätään ja hyödynnetään Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmästä poimittavaa rekisteri- ja tilastotietoa, tutkijan on huomioitava myös toisiolain vaatimukset (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019). Tällöin tutkijan tulee hakea lupaa tietojen käsittelylle Tietolupahakemuksella.

Mikäli tietoja tarvitaan vain Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen rekisteriaineistosta, luvan tietojen käyttöön antaa Vantaan kaupunki. Tällöin tutkijan tulee hakea lupaa tietojen käsittelylle Tietolupahakemuksella.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää 1.4.2020 alkaen tietoluvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön tutkimuksissa, joissa tarvitaan:

  • tietoja usealta eri rekisterinpitäjältä
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja
  • yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestäjän rekisteritietoja

Toimita tietolupahakemus ja kaikki tarvittavat liitteet Vantaan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Tutkimus- ja tietoluvan hakeminen on maksutonta. Aineistojen poiminnasta ja yhdistämisestä voidaan periä työmäärän mukainen maksu. Luvan hakija saa arvion mahdollisista maksuista ennen kuin työhön ryhdytään.

Palauta valmistunut työ sähköpostitse pdf-muodossa ja ilmoita samalla mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi.

Tervetuloa tutkimaan Vantaalle!

Sivun alkuun