Odotusajat

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) säädetään, että kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (§ 26). Lain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta (§ 18). Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen (§ 26).

Vantaan kaupunki julkaisee huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopun tilanteesta odotusaikojen mediaanit, päätösten lukumäärät ja yli kolme kuukautta odottaneiden lukumäärän. Odotusajat julkaistaan Vantaan internetsivuilla, yhteispalvelupisteissä, vanhustenkeskuksissa ja toimite-taan tiedoksi Vantaan vanhusneuvostolle.

Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen selvittäminen

Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen selvittämisen perusteella. Selvittäminen perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.

Kun kunnallisen sosiaalihuollon palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tietää sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, hänen on huolehdittava, että henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi. Lisäksi henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä.

Arvioinnin tekeminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas, asiakkaan omainen tai läheinen tai hänen laillinen edustajansa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnalliseen viranomaiseen palvelujen saamiseksi, jos henkilö on yli 75-vuotias.” (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301).

Kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen selvittäminen tehdään Vantaalla 1-2 vrk sisällä. Asiakkaalla on myös mahdollisuus vaikuttaa palvelutarpeen selvittämisen ajankohtaan, joka asiakkaan toivomuksesta silloin saattaa ylittää 7 vrk aikarajan. Palvelutarpeen selvittäminen tehdään yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Odotusaikaraportit

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2021

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2021

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2020

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2020

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2020

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2019

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2019

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2019

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2018

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2018

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2018

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2017

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2017

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2017

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2016

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2016

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2016

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2015

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin touko-elokuussa 2015

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin tammi-huhtikuussa 2015

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin syys-joulukuussa 2014