Hoitopaikan valinta

Terveysaseman, neuvolan, suun terveydenhuollon ja lääkärin valinta

Terveydenhuoltolaki antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita, miltä kuntansa terveysasemalta hän haluaa kiireettömät terveydenhuollon palvelut. Hoidosta vastaavan terveysaseman voi valita myös toisen kunnan alueelta. Valinnan voi tehdä kerran vuodessa.

Terveysaseman valinta

Terveysaseman valinnasta tehdään kirjallinen ilmoitus (lomakkeet ovat tämän sivun harmaassa osiossa) tai laitetaan vapaamuotoinen ilmoitus valinnasta Maisan kautta nykyiselle terveysasemalle. Jokaisesta siirtyvästä henkilöstä tehdään oma ilmoitus. Uudella terveysasemalla saa kaikki vastaanottotoiminnan ja kuntoutuksen palvelut. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta eikä siitä lähetetä henkilölle erillistä ilmoitusta.

Terveysaseman valinta toisesta kunnasta (edellisten lisäksi):

  • samanaikaisesti voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakas
  • valitsemalla terveysaseman muusta kuin kotikunnasta valinta kattaa kaikki terveysasemalla annettavat palvelut, mukaan lukien terveysasemien päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä kuntoutuspalvelut
  • valinta koskee myös suun terveydenhuolto- ja neuvolapalveluja
  • valinta kattaa myös lyhytaikaisen perusterveydenhuollossa annettavan sairaalahoidon
  • valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus nykyisen ja valitun kunnan terveyskeskukselle (neuvolapalveluista tehdään erillinen ilmoitus, ks. neuvolan valinta)
  • valintaoikeus ei koske sosiaalihuollon palveluita, työterveyshuoltoa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, kotisairaanhoitoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.

Tiesitkö? Jos sairastut äkillisesti, voit mennä aina mille tahansa Vantaan terveysasemien päiväpoliklinikoista. Poikkeuksena ovat potilaat, joilla on omalääkäri sekä ulkopaikkakuntalaiset, jotka hakeutuvat omalle terveysasemalleen.

Suun terveydenhuollon valinta

Suun terveydenhuolto toimii kolmella palvelualueella: Länsi-Vantaa, Keski-Vantaa ja Pohjois-Vantaa. Lähtökohtaisesti kuntalaiset ovat oman palvelualueensa asiakkaita kotiosoitteensa perusteella. Suun terveydenhuolto tarjoaa asiakkailleen hammashoitoaikoja koko Vantaan alueelta hoidon tarpeen mukaan, järjestelyllä pyritään parantamaan hoitoon pääsyä. Asiakas voi valita miltä palvelualueelta haluaa suun terveydenhuollon palvelut. Suun terveydenhuollon liikelaitos osoittaa hammashoitolan.

Ulkopaikkakuntalainen saa suun terveydenhuollon palveluita Vantaalta, mikäli asiakas on ensin valinnut terveysaseman Vantaalta. Valinnasta tehdään kirjallinen ilmoitus (ks. terveysaseman valinta) Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoon (Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa) ja omaan kotikuntaan. Valittuaan Vantaan palvelut asiakas voi valita miltä palvelualueelta haluaa suun terveydenhuollon palvelut. Hammashoitoaika varataan itse suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta.

Sivun alkuun

Neuvola

Neuvolan valinnasta voi tehdä suullisen ilmoituksen neuvolan puhelinpalveluun tai neuvolakäynnin yhteydessä. Neuvolan valinta kattaa neuvolassa annettavat terveydenhoitajan, neuvolan perhetyöntekijän psykologin ja lääkärin palvelut. Lisäksi asiakas voi valita asiointineuvolansa varatessaan sähköisesti äitiysneuvolan ensikäyntiä.

Lääkärin valinta

Terveysasemien asiakkaat voivat esittää toivomuksensa lääkärin valinnasta. Valinta toteutetaan toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallivissa rajoissa. Toivomus tehdään täyttämällä oheinen lomake ja palauttamalla se omalle terveysasemalle.

Erikoissairaanhoito

Jos hoitava lääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee lähetteen erikoissairaanhoitoon, voi henkilö valita kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön koko maasta. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Lisätietoja

Terveysasemien puhelinnumerot
Neuvolatoiminnasta p. 09 8392 5900
Suun terveydenhuollosta p. 09 8393 5300

Sivun alkuun