6Aika: Co-Created Health and Wellbeing -hanke (CoHeWe)

CoHeWe 6Aika-hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hankkeessa parannetaan yhteiskehittämisen toimintatapoja olemassa olevien kehitysalustojen ja toimintamallien pohjalta. CoHeWen avulla yritykset saavat ensikäden tietoa kehitystarpeista. Yhdessä ammattilaisten kanssa kehitetyt palvelut luovat uusia ja yhä parempia palveluita kuntalaisille.

Yritysten kanssa tehtävät palvelukokeilut yhtenäistetään neljän kaupungin kesken, mikä auttaa yritysten palvelujen skaalautumista kansallisesti. CoHeWe-hankkeessa mukana olevat kaupungit kehittävät noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota yritysten, hoitotyön ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa. Hankkeen aikana kehittämiseen osallistuu yli 300 yritystä, joista kokeilualustoja pääsee hyödyntämään noin 50.

Vantaalla hankkeessa tuotetaan yhteiskehittämisen erilaisilla menetelmillä yhteistyössä yritysten kanssa asiakkaille uusia ratkaisuja arjen sujumista parantaviin palveluihin, erityisesti kotona asumisen tukemiseen ja kuntoutukseen liittyen. Vantaan osallistuu noin 5 kokeiluun, jotka toteutetaan pienmuotoisen kilpailutuksen kautta. Tämän lisäksi Vantaa tarjoaa noin 10:lle yritykselle mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen yhteistyössä Helsingin kanssa.

Hankkeessa mukana

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (päätoteuttaja), Forum Virium Helsinki Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Tampereen kaupunki, Oulun Yliopiso, Oulun Kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Hankkeen kesto: 1.8.2018 - 31.12.2020

Lue hankkeen tuloksista

Ajankohtaista