Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelujen organisaatio tukee moniammatillisella työllä lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja omatoimisuutta yhteistyössä heidän omien verkostojensa ja muiden toimijoiden kanssa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa järjestetään lakisääteisiä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan palveluja, kuten lastensuojelu, päihdehuolto, toimeentulotuki, sosiaalityö, aikuisväestön asumisen tukipalveluja sekä laaja-alaisia psykososiaalisia palveluja. Palveluja järjestetään monituottajamallia noudattaen. Ostopalveluja on erityisesti aikuisväestön asumisen tuen palveluissa, lastensuojelussa ja päihdehuollossa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja va. Mirja Varis p. 09 8392 3640
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan sihteeri Sari Anttila, p. 040 7505 980

Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelupäälliköt

 • Aikuisten ja nuorten sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö vs. Minna Ryhänen, p. 040 518 3488
 • Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun palvelupäällikkö Saana Pukkio, p. 050 312 1844
 • Psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö vs. Reetta Voutilainen, p. 040 522 6233

Kehittämistehtävät

 • Erityisasiantuntija Miriam Tepora, p. 043 827 1252
 • Asiantuntija Hanna Nummelin-Niemi, p. 040 830 9073
 • Suunnittelija Tanja Järvinen, p. 040 832 9937

Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut

 • Neuvonnan ja taloudellisen tuen palvelut, sosiaalityön esimies Assi Sihvonen, p. 050 303 0458
 • Aikuisten sosiaalityö, sosiaalityön esimies vs. Laura Lindroos, p. 040 480 9056
 • Nuorten sosiaalityö, sosiaalityön esimies Johanna Hankomäki, p. 040 755 6037
 • Rikos- ja riita-asioiden sovittelu, sovittelutoiminnan esimies Tiina Snellman p. 0400 687 501
 • Maahanmuuttajapalvelut, maahanmuuttajapalvelujen päällikkö Minna Tuovinen, p. 050 312 2044
 • Asumispalvelu, sosiaalityön esimies Patrik Silfverberg, p. 040 581 1098
 • Asumisen sosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus, sosiaalityön esimies Liisa Kankkunen, p. 043 826 7658

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu

 • Lapsiperheiden sosiaalityö, sosiaalityön esimies Teemu Liimatta, p. 040 554 5563
 • Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, sosiaalityön esimies Sanna Välimäki p. 040 828 9545
 • Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityö, sosiaalityön esimies Anna Klingenberg-Peltola, p. 040 570 2567
 • Lastensuojelun tukiyksikkö, sosiaalityön esimies Outi Jokinen, p. 040 570 2567
 • Kuuselan perhekuntoutus, lastensuojelulaitoksen esimies Teemu Tuominen, p. 040 744 2256
 • Vastaanottotoiminnan yksikkö, lastensuojelulaitoksen esimies Tommi Hiltunen, p. 040 070 3918
 • Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö, lastensuojelulaitoksen esimies Lauri Karjalainen, p. 040 070 393

Psykososiaaliset palvelut

 • Reetta Voutilainen, psykososiaalisten palvelujen palvelupäällikkö, p. 040 522 6233
 • Marjo van Dijken, perheneuvolatoiminnan päällikkö, p. 050 303 6807
 • Jenni Weck-Näse, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, p. 040 569 6090
 • Henna Niskanen, nuorten psykososiaalisten palvelujen esimies, p. 043 826 9440
 • Hanna Maijala, vs psykologipalveluiden esimies, p. 050 314 6274
 • Irene Pudassalo-Thurman, lapsiperheiden varhainen tuki, esimies, p. 043 825 0855
 • lääkäripalvelut, ylilääkäri Jaana Wessman, p. 043 827 2840
 • Harri Myllyniemi, perheoikeudellisten asioiden yksikön esimies, p. 050 303 5409