Palaute, muistutus, kantelu ja potilasvahinkoilmoitus

Ensisijaisesti palautetta kannattaa antaa keskustelemalla asiasta siinä hoitopaikassa tai asiointipisteessä, jota palaute koskee. Näin palautteesi menee nopeasti ja suoraan oikealle henkilölle. Usein asiat myös selviävät parhaiten keskustelun avulla. Jos asiasi ei ratkea suoraan asiointipisteessä, voit ottaa yhteyttä kyseisen pisteen esimieheen tai palvelupäällikköön. Katso palveluista vastaavien yhteystiedot.

Jos olet epävarma siitä, mitä palautekanavaa sinun kannattaisi käyttää, tai millaisia oikeuksia sinulla on asiakkaana, voit olla yhteydessä Vantaan sosiaali- ja potilasasiamieheen.

Siirry sivulla:
Muistutus
Kantelu
Potilasvahinkoilmoitus
Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä valittaminen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöksestä valittaminen

Muistutus

Jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon tai kohteluun, kannattaa yrittää selvittää tilanne suoraan asiointipaikassa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita. Voit myös tehdä kirjallisen muistutuksen palvelusta vastaavalle henkilölle. Muistutuksen tekeminen on lakisääteinen oikeutesi asiakkaana.

  • Täytä muistutuslomake tai kirjoita muistutuksesi vapaamuotoisesti.
  • Kerro muistutuksessa yksityiskohtaisesti, mihin olet tyytymätön saamassasi terveyden- tai sosiaalihuollon palvelussa.
  • Allekirjoita muistutus; allekirjoituksellasi vahvistat henkilöllisyytesi. Muista myös jättää yhteystietosi.
  • Muistutuksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Asiakirjoja voi toimittaa myös Vantaa-infoihin Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa.
  • Huomioithan, että lähetät suojaamattoman sähköpostin omalla vastuullasi.
  • Mainitsemasi seikat selvitetään, ja otetaan huomioon palveluita kehitettäessä. Muistutuksen kohteena olevan yksikön esimies vastaa muistutukseesi kirjallisesti noin neljän viikon kuluessa.

Myös potilaan omainen tai muu läheinen voi tehdä muistutuksen potilaan puolesta. Tällöin muistutuksen tekijä tarvitsee potilaalta kirjallisen luvan asian käsittelyyn. Tätä varten muistutuslomakkeessa on kohta potilaan suostumukselle.

Sivun alkuun

Kantelu

Kantelulla tarkoitetaan aluehallintovirastoon (AVI) tai sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) tehtyä ilmoitusta virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä sosiaali- tai terveydenhuollon palveluissa. Kantelun avulla ei voida muuttaa tai kumota lääkärin tai tekemää diagnoosia tai hoitopäätöstä, eikä sen avulla voi saada rahallista korvausta. Ennen kantelun tekemistä kannattaa yrittää selvittää asiaa keskustelemalla toimipisteen esimiehen kanssa tai tekemällä kirjallinen muistutus.

Tee kantelu Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa. Muut hoitoa tai kohtelua koskevat kantelut tehdään aluehallintovirastoon. Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelun asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja ilmoittavat siirrosta kantelijalle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta.

Lue lisää kantelun tekemisestä:

Sivun alkuun

Potilasvahinkoilmoitus

Kaikkia riskejä ei voida välttää parhaalla mahdollisellakaan hoidolla. Jos sinulle on aiheutunut terveydenhoidon yhteydessä henkilövahinko, voit hakea korvausta potilasvakuutuskeskuksesta. Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti kaikkien Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta.

Lue lisää potilasvahinkoilmoituksesta potilasvakuutuskeskuksen sivuilta.

Sivun alkuun

Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä valittaminen

Sosiaalihuollon palveluja ja toimeentulotukea hakevilla on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Päätöksessä kerrotaan, miten siihen voi hakea muutosta. Sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Asiakirjoja voi toimittaa myös Vantaa-infoihin Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa. Huomioithan, että lähetät suojaamattoman sähköpostin omalla vastuullasi.

Sivun alkuun

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöksestä valittaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi joissain tapauksissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan. Ks. hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen.

Sivun alkuun