Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Organisaatiokaavio. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan neljä palvelualuetta ovat perhepalvelut,  terveyspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut.

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen ja ylläpitämisen edellytyksistä.

Toimiala vastaa siitä, että kuntalaiset saavat palvelut asetettujen tavoitteiden mukaisesti oikeaan aikaan ja tasavertaisesti.

Sosiaali- ja terveystoimi haluaa olla edelläkävijä palveluiden järjestäjänä, työyhteisönä sekä sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana.

Katso palveluista vastaavien yhteystiedot täältä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimielimet

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa johtaa sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka alaisuudessa toimii yksilöasioita käsittelevä jaosto. Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa.