Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa:

  • kaupunkiympäristölautakunnalle ja lupajaostolle sekä kaupunkitilalautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
  • kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä
  • kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, sekä rakennusvalvonnasta
  • julkisen kaupunkitilan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
  • liikennesuunnittelusta ja pysäköinninvalvonnasta
  • ympäristönsuojelusta ja ympäristöterveydenhuollosta
  • maanhankinnasta ja -luovutuksesta
  • kaupungin toimitiloista.

Yhteystiedot

Toimialaa johtaa kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila.

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue, kaupunkisuunnitelujohtaja Tarja Laine, tarja.a.laine(at)vantaa.fi

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue, kiinteistöjohtaja Antti Kari, antti.kari(at)vantaa.fi

Kadut ja puistot -palvelualue, kaupungininsinööri Henry Westlin, henry.westlin(at)vantaa.fi

Yhteiset palvelut, talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, jonna.hohti(at)vantaa.fi