Kasvatuksen ja oppimisen toimiala

Toimialan yhteisenä tavoitteena on, että lasten, nuorten ja aikuisten kasvatuksen ja oppimisen palvelut ovat laadukkaita ja niihin liittyvät jatkumot toimivat saumattomasti. Kasvatuksen ja oppimisen toimialaa johtaa apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

Toimialan tehtävänä on opetuslautakunnan lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano.