Timo Aronkytö, sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Timo Aronkytö

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja. Timo Aronkytö on toiminut sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajana 1.4.2020 lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala vastaa

  • sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaan sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta
  • toimialan valtakunnallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja edunvalvonnasta
  • edellytysten luomisesta kuntalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja parantamiselle
  • omatoimisuuden ja yhteisvastuullisuuden edistämisestä
  • sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä ja vähentämisestä
  • erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja
  • muista toimialan hoidettavaksi määrätyistä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tehtävistä.

Vuosina 2007–2016 Aronkytö on toiminut Vantaan kaupungin terveyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana. Aronkytö on sosiaali- ja terveysjohtaja ja asiantuntija, jolla pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta ja muutoksen tekemisestä. Koulutukseltaan Aronkytö on erikoislääkäri, jolla on liikkeenjohdon MBA-tutkinto. Aronkytö on toiminut ennen johtamisuraansa kliinikkona perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä STM:ssä perusterveydenhuollon vastuuvirkamiehenä sekä Kelassa asiantuntijalääkärinä. Edellisellä hallituskaudella hän teki Uudenmaan sotea muutosjohtajana.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

-

Muut tehtävät:

-

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-