Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Ritva Viljanen aloitti Vantaan kaupunginjohtajana maaliskuussa 2018. Ennen kaupunginjohtajan pestiään Viljasella on ollut useita työtehtäviä julkishallinnossa. Hän on työskennellyt muun muassa Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana ja sisäasiainministeriön kansliapäällikkönä sekä hallitusneuvoksena ja valtiovarainministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, oikeusministeriössä lainsäädäntö-neuvoksena ja Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrassa vanhempana neuvonantajana.

Kaupunginjohtaja Viljanen on saanut useita tunnustuksia ja palkintoja; muun muassa syksyllä 2021 hän sai kansainvälisen naisjohtajapalkinnon IWF:ltä: Woman Who Makes a Difference (WWMD) -palkinnon ja hänet on valittu Vuoden valtiohallinnon vaikuttajaksi 2006 ja 2011 sekä Vuoden hallinnon kehittäjäksi 1995.

Koulutukseltaan Viljanen on valtiotieteiden maisteri (1981) ja oikeustieteen kandidaatti (1987 ylempi tutkinto). Hän on opiskellut molemmat tutkinnot Turun yliopistossa.

Vantaalla 39 vuotta asunut Viljanen visioi kotikaupunkinsa olevan tulevaisuudessa elinvoimainen kunta, jossa on erinomaiset palvelut, monipuolista yritystoimintaa ja omaleimaista kaupunkikulttuuria. Vantaan hän haluaa olevan tunnettu reilusta ja vastuullisesta johtamisesta.

Seuraa Viljasta somessa

Viljanen jakaa ajatuksia työstään ja tunnelmia elämästään Vantaalla sosiaalisessa mediassa. Voit seurata häntä Twitterissä ja Instagramissa.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Smart & Clean -säätiön hallintoneuvoston jäsen

Muut tehtävät:

Turun Yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Kirkkopalvelut ry.:n hallituksen varapuheenjohtaja

Airport Regions Councilin (ARC) varapuheenjohtaja

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan jäsen 2020 -

Valtioneuvoston Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän ja kuntien Tulevaisuustyöryhmän jäsen

Valtakunnanoikeuden jäsen

Valtakunnanoikeuden jäsen 1.1.2020 - 31.12.2023

Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmän jäsen 1.1.2020 - 31.12.2024 (VM)

Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsen 1.8.2020 - 31.7.2023 (STM)

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-