Riikka Åstrand, kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja

Riikka Åstrand

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Ei tällä hetkellä.

Muut tehtävät:

Ei tehtäviä.

2. Merkittävä varallisuus

Ei ole

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei muita sidonnaisuuksia.