Matti Ruusula, talous- ja strategiajohtaja

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:

Kaunialan Sairaala Oy, hallituksen jäsen

Kiinteistö Oy Kehäsuora, hallituksen jäsen

Muut tehtävät:

-

2. Merkittävä varallisuus

-

3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

-

Ajankohtaista