Mari Kalmari, viestintäjohtaja

Mari Kalmari

Viestintäjohtaja vastaa kaupungin keskitetyistä viestintä- ja markkinointitehtävistä sekä koko kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnnin strategisesta ja laadullisesta suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Lisäksi viestintäjohtaja vastaa tehtäväaluettaan koskevien kaupunkitasoisten ohjeiden antamisesta.

Sidonnaisuudet

1. Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Kunnan nimeämänä edustajana:


Muut tehtävät:


2. Merkittävä varallisuus


3. Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa