Johtoryhmä ja sidonnaisuudet

Vantaan kaupunkia ja sen lähes 12 000 työntekijän organisaatiota johtaa kaupunginjohtaja ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa.

Vantaan kaupungin organisaatio

Vantaan kaupungin organisaatio jakautuu viiteen toimialaan: kaupunkistrategian ja johdon toimialaan, kaupunkiympäristön toimialaan, kasvatuksen ja oppimisen toimialaan, kaupunkikulttuurin toimialaan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan.

Kaupungin johtoryhmän yhteystiedot

Ritva Viljanen
Kaupunginjohtaja
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
09 839 22101
Kaupunginjohtajan sihteeri: Annamaija Vihervirta, 040 527 4565

Tero Anttila
Apulaiskaupunginjohtaja, Kaupunkiympäristö
PL 1860, 01030 Vantaan kaupunki
040 640 3084
Johdon assistentti: Jennifer Saarinen, 050 312 1680

Katri Kalske
Apulaiskaupunginjohtaja, Kasvatus ja oppiminen
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki
040 620 5080
johdon assistentti: Anna Stranden, 040 091 9528

Riikka Åstrand
Apulaiskaupunginjohtaja, Kaupunkikulttuuri
PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki
050 539 4555
Apulaiskaupunginjohtajan sihteeri: Jaana Theman, 040 866 9399

Timo Aronkytö
Apulaiskaupunginjohtaja, Sosiaali- ja terveystoimi
PL 1700, 01030 Vantaan kaupunki
050 312 1678
Sihteeri: Mirva Veijalainen, 09 8392 3790

Kirsi-Marja Lievonen
henkilöstö- ja konsernijohtaja
040 570 5593

Matti Ruusula
talous- ja strategiajohtaja
043 824 9254

Hanna Ormio
hallintojohtaja
040 582 6554

Jaakko Niinistö
kasvupalvelujohtaja
050 321 0548

Mari Kalmari
viestintäjohtaja
040 524 1415

Paula Harju
kehityspäällikkö, kaupungin johtoryhmän sihteeri
050 312 4842

Sähköpostiosoitteet (ilman ääkkösiä) ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi