Vantaan verkkopalveluiden saavutettavuus

Vantaan kaupunki tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että kaupungin digipalvelut olisivat kaikkien käytettävissä. Kaupunki on strategiassaan sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Digitaalinen saavutettavuus on tärkeä osa yhdenvertaisuuden edistämistä.

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Vantaan verkkopalveluiden uudistuksissa sitoudutaan tuottamaan verkkopalvelut kaikkien saavutettaviksi. Vantaa.fi-verkkosivuston uudistusprojekti on parhaillaan käynnissä. Saavutettavuus on tärkeä kriteeri vantaa.fi-uudistuksessa. Uudistettu sivusto julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Vantaan kaupunki on kartoittanut kaikkien verkkopalveluidensa saavutettavuustilan vuosina 2020-2021 . Kaupunki on ottanut käyttöön monitorointiohjelmiston saavutettavuuden seurannan ja kehittämisen tueksi. Palvelussa seurataan noin 25 verkkopalvelun sisällön laatua ja teknistä saavutettavuutta.

Vantaan toimialojen edustajista koostuva saavutettavuusprojektiryhmä edistää ja valvoo saavutettavuuden toteuttamista toimialoilla. Vantaan henkilöstön sisäinen saavutettavuussivusto tarjoaa tietoa saavutettavuustyön menetelmistä, työkaluista ja kokemuksista.

Vantaa järjestää työntekijöilleen saavutettavuuskoulutuksia yhdessä ulkoisen saavutettavuuskouluttajan kanssa. Koulutuksissa käsitellään saavutettavuuden vaatimuksia, aiheita ovat esimerkiksi saavutettavien asiakirjojen tuottaminen, sisällöntuotannon saavutettavuus sekä saavutettavuuden huomiointi verkkopalveluissa. Vuosina 2020-21 pidetään kymmeniä saavutettavuuteen liittyviä koulutuksia ja työpajoja.

Kaupunki voi käyttää ulkopuolisia saavutettavuusasiantuntijoita saavutettavuustyössä kilpailutetusta saavutettavuusasiantuntijoiden resurssipoolista. Kaupunki on oma-aloitteisesti selvittänyt useita erilaisia saavutettavuuden soveltamiseen liittyviä periaatteita aluehallintoviraston kanssa. Saavutettavuusperiaatteet ohjaavat kaupungin saavutettavuustyötä.

Verkkopalveluiden käyttäjille tarjotaan digitukea

Tarjoamme Vantaa-infossa tukea Vantaan verkkopalveluiden käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole vielä saavutettavissa.

Digituki

Verkkopalveluiden saavutettavuudesta voi antaa palautetta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme. Kerro saavutettavuuspuute meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Verkkolomakkeella

Anna saavutettavuuspalautetta verkkolomakkeella osoitteessa vantaa.fi/palaute > Hallinto ja talous > Aihe: verkkosivut

Sähköpostilla

Palautteen voi antaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi.

Muilla tavoin

Palautteen voi myös antaa asioimalla Vantaa-infossa tai soittamalla Vantaa-infon palvelunumeroon 09 8392 2133, Vantaa-info.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Oikeutesi, saavutettavuusvaatimukset.fi

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Digipalvelulain mukaan kaikkien julkisten verkkosivujen tulee olla saavutettavia 23.9.2020 alkaen.