Kirjaamo ja kaupunginarkisto

Asiakirjan allekirjoitus - kuvituskuva

Vantaan kaupungin keskitetty kirjaamo toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena ja kaupunginarkisto puolestaan toimii kaupungin keskusarkistona

Kirjaamo

Hakemuksia, aloitteita ja muita kuntalaisten asiakirjoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi. Muut kuin sähköiset asiakirjat toimitetaan Vantaa-infoihin Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa tai postitse osoitteeseen Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.

Kirjaamossa yhteisten asioiden hoitoon liittyvät asiakirjat kirjataan ja laitetaan valmisteltaviksi toimialoille. Kirjaamosta voi kysyä kirjattujen asioiden käsittelyn vaihetta sekä asiaa valmistelevaa henkilöä. Kirjaamon kautta voi myös tilata asiakirjoja.

Kuulutukset ovat nähtävillä Kuulutukset-sivulla.

Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä ASTAn tietosuojaseloste

Kaupunginarkisto

Avoinna ma–to klo 9–15, pe suljettu.

Tilaukset: kaupunginarkisto@vantaa.fi

Kaupunginarkistossa voit tutustua kaupungin toiminnan yhteydessä kertyneisiin pitkään tai pysyvästi säilytettäviin asiakirjoihin. Kaupunginarkistossa on rakennuslupa-asiakirjoja vuosilta 1954–1988; kyseisistä asiakirjoista osa on sähköisessä muodossa rakennusvalvonnan rakennuspiirustusten verkkokaupassa. Vuonna 1989 ja sen jälkeen syntyneet asiakirjat ovat rakennusvalvonnassa. Potilasasiakirjat – myös kouluterveydenhuollon asiakirjat – sijaitsevat potilasarkistoissa.

Pääosa Vantaan kaupunginarkiston asiakirjoista on julkisia. Asiakirjojen huono kunto voi kuitenkin rajoittaa asiakirjojen käyttötapoja.

Julkisiin asiakirjoihin voi maksutta tutustua kaupunginarkiston tiloissa. Yksittäisiä A4-kokoisia asiakirjoja kopioidaan maksutta 10 kappaletta, A3-kokoisia asiakirjoja 5 kappaletta. Näitä suuremmat tilaukset lähetetään Grano Oy:n kopioitavaksi, tällöin asiakas vastaa kustannuksista. Asiakirjoja lainataan kaupungin virastoille ja laitoksille; ei yksityishenkilöille tai yrityksille.

Kun tilaat asiakirjoja luettavaksi tutkijahuoneeseen tai kun tilaat niistä kopioita, varmista, että tilauksessasi on riittävät tunnistetiedot asiakirjojen löytämiseksi ja kopiotilauksissa riittävät yhteystiedot asiakirjakopioiden toimittamiseksi. Lähetä suuritöiset asiakirjatilaukset, esimerkiksi usean vuoden pöytäkirjoista, vähintään kahden arkipäivän varoajalla. Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostilla.

Asiakirjat kattavat ajallisesti Vantaan kaupungin ja sen edeltäjien toiminnan vuodesta 1866 alkaen. Osa asiakirjoista on siirretty toisten viranomaisten haltuun kunnan tehtävissä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Alueliitosten takia osa asiakirjoista, jotka koskevat Helsingin maalaiskuntaan kuuluneita alueita, on luovutettu Helsingin kaupungille.

Kaupunginarkisto ottaa sopimuksesta vastaan myös vantaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen arkistoja. Ota yhteyttä ennen luovutusta; teemme asiasta sopimuksen.

Ajankohtaista