Ympäristön tila ja suojelu

Luonnon ja ympäristön tilan seuranta

Vantaan luonnon monipuolisuus näkyy lajien sekä elinympäristöjen runsautena ja tarjoaa asukkaille monenlaisia mahdollisuuksia luontoon tutustumiseen. Pitkä asutushistoria ja maataloudelle suotuisat olosuhteet ovat luoneet kulttuuriympäristöjä. Ihmisen vaikutus näkyy myös haitallisten vieraslajien leviämisenä luonnossa.

Vantaan kaupunki tekee määrätietoisesti työtä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hyväksi. Ympäristön tilaa seurataan monipuolisesti kaupungin omana työnä sekä yhteistyössä naapurikaupunkien sekä eri oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa. Muun muassa ympäristökeskus tarjoaa monipuolisesti harjoittelupaikkoja ja lopputyön aiheita ympäristöalan opiskelijoille.

Ajankohtaista