Ympäristönsuojelumääräykset

Vantaan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vantaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt määräykset 28.1.2013. Määräykset ovat astuneet voimaan 1.3.2013.

Määräykset käsittelevät:

  • jätevesiä (2. luku)
  • vaarallisia kemikaaleja (3. luku)
  • jätteitä (4. luku)
  • pölyn, savun ja hajun torjuntaa (5. luku)
  • melun ja tärinän torjuntaa (6. luku)
  • sekä suosituksia vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden säiliö- ja astiavarastoinnille.