Luontoon kuulumattomat roskat

Roskaaminen

Roskaaminen on kielletty kaikilla alueilla. Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa, eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Roskaamista on myös

  • nestemäisten jätteiden kaataminen ympäristöön
  • risujen ja muun puutarhajätteen kasaaminen yleisille alueille kuten puistoihin ja metsiin.

Koiran jätökset

Hoidetulla alueella taajamassa koiran omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan, ettei koiran uloste jää ympäristöön.

Ilmoita roskaantumisesta

Mikäli havaitset roskaantumista, ilmoita asiasta:

  • Kiinteistön omistajalle tai isännöitsijälle, jos havaitset kiinteistön jäteastioiden vieressä epäsiisteyttä, vaarallista jätettä, isokokoisia jätteitä tms. tai hylätyn auton kiinteistön pihassa.
  • Vantaan kaupungin pysäköinninvalvontaan, jos yleisellä alueella on hylätty auto.
  • Ympäristökeskukseen ympäristötarkastajille, jos puistossa, metsässä, teiden varsilla tai muulla yleisellä alueella on jätesäkkejä, huonekaluja, kodinkoneita, vaarallisia jätteitä, puutarhajätekasoja tms. Ympäristökeskus ottaa ilmoituksen roskaantumisesta vastaan, ja kehottaa roskaajaa tai kiinteistön omistajaa huolehtimaan siivouksesta.
  • Rakennusvalvontaan, jos havaitset asuttujen rakennusten pihoilla tai rakennustyömailla epäsiisteyttä.

Mikäli havaitsee roskaajan, voi asiasta tehdä rikosilmoituksen poliisille.

Roskaaja on velvollinen puhdistamaan roskaamansa alueen. Annetun puhdistamismääräyksen laiminlyönti voi johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja/tai työn teettämiseen roskaajan kustannuksella.

Roskien oikea osoite

HSY:n sivuilta löytyy ohjeita jätteiden asianmukaiseen lajitteluun. Esimerkiksi Sorttiasemille voi viedä maksutta metalliromua, sähkö- ja elektroniikkaromua kuten jääkaapin, television, sähkövatkaimen tai matkapuhelimen, sekä ongelmajätteitä kuten maaleja ja öljyjä.

Ajankohtaista